17
03 2016
1612

Acces liber la serviciile fiscale electronice prin MPass

Din data de 04.03.2016 persoanele fizice, deținători ai semnăturii mobile și ai semnăturii electronice eliberate de către prestatorii acreditați în domeniul semnăturii electronice beneficiază de acces la toate serviciile fiscale electronice disponibile pe portalul www.servicii.fisc.md, prin intermediul serviciului de autentificare și control al accesului MPass.

Amintim, că conform pct. 7 al Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014, persoanele fizice, pentru a beneficia de acces la serviciile fiscale electronice, urmau să creeze un cont de utilizator pe portalul www.servicii.fisc.md, să se prezinte la oficiul Î.S. „Fiscservinform” avînd asupra lor copia buletinului de identitate, însoţită de original și să încheie Acordului-tip de conectare la serviciile fiscale electronice. Drept rezultat, operatorii Î.S. „Fiscservinform” ofereau acces la serviciile fiscale electronice prevăzute în anexa la Instrucțiunea sus-menționată.

La data de 02.03.2016 Serviciul Fiscal de Stat a aprobat Ordinul nr. 161 „Cu privire la modificarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr.1223 din 26.08.2014”, conform căruia persoanele fizice beneficiază de acces la serviciile fiscale electronice la autentificarea pe portalul www.servicii.fisc.md, fără necesitatea deplasării suplimentare la unul din Centrele de Conectare Regionale ale Î.S. „Fiscservinform”, pentru încheierea Acordului-tip de conectare la serviciile fiscale electronice.

Totodată, la data de 04.03.2016 Î.S. „Fiscservinform” a lansat pe platforma de producție www.servicii.fisc.md modificările tehnice de rigoare, astfel încît, accesul la serviciile fiscale electronice este asigurat în baza autentificării prin serviciul MPass, cu acceptarea „Termeni și condiții de utilizare a site-ului www.servicii.fisc.md” la prima autentificare. Prin urmare, sistemul creează contul de utilizator automat în sistem pentru persoana fizică autentificată prin Mpass, fără necesitatea înregistrării preventive de către acesta pe portalul www.servicii.fisc.md.

Menționăm, că nu este afectat procesul de autentificare pentru persoanele fizice ce au deja încheiat un Acord de conectare la serviciile fiscale electronice cu Î.S. „Fiscservinform”. Aceștia beneficiind în continuare de posibilitatea autentificării prin e-mail/login și parola, indicate în momentul înregistrării contului de utilizator pe portalul www.servicii.fisc.md.

Mpass oferă mai multe mecanisme de autentificare, și anume:

  1. semnătură mobilă eliberată de Î.M. ,,Moldcell” S.A. și I.M. Orange Moldova S.A.,
  2. buletin de identitate electronic eliberat de către Centrul Resurselor Informaționale de Stat „Registru”;
  3. semnătură digitală eliberată de către Î.S. „Centrul de Telecomunicații Speciale” (CTS).


Pe lîngă aceste mecanisme, pe ultima sută de metri sunt și lucrările Centrului de Guvernare Electronică de integrare a semnăturii electronice a Î.S. „Fiscservinform” în cadrul Serviciul electronic guvernamental integrat de semnătură digitală (Msign).

Din momentul lansării serviciului de certificare în domeniul semnăturii electronice de către Î.S. „Fiscservinform”, titularii acestor tipuri de semnături electronice vor dispune de posibilitatea semnării în cadrul tuturor sistemelor automatizate disponibile pe piața Republicii Moldova.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.