11
06 2015
1296

Accesarea Contului curent de plătitorii care raportează electronic la CNAS

Serviciul electronic de prezentare a declaraţiilor este oferit de Casa Naţională de Asigurări Sociale plătitorilor de contribuţii la bugetul asigurărilor sociale de stat prin intermediul sistemului informaţional E-Raportare, www.raportare.md. Acest sistem este destinat şi pentru raportarea la Compania Naţională de Asigurări în Medicină şi Biroul Naţional de Statistică.

Principalele avantaje pe care le prezintă folosirea acestei modalităţi de raportare sunt rapiditatea şi accesibilitatea. Dacă pentru a prezenta declaraţiile la structurile teritoriale ale Casei Naţionale de Asigurări Sociale, persoanele responsabile ale plătitorilor de contribuţii trebuie să se deplaseze la oficiul acestora, să aştepte la ghişee ore în rînd în ultimele zile de depunere a declaraţiilor, E-Raportare permite prezentarea acestora din oficiu sau de acasă la orice oră a zilei şi recepţionarea se efectuează imediat după aplicarea semnăturilor electronice şi, respectiv, plătitorul ca confirmare primeşte recipisa de recepţionare.

Un alt avantaj îl reprezintă disponibilitatea, faptul că serviciul de depunere a declaraţiilor electronice este disponibil oricărei persoane care poate accesa un calculator la orice oră, nu numai în limitele unui program fix de lucru, precum şi aflîndu-se în vacanţă, în deplasare de serviciu, în ospeţie, la studii în orice colţ al lumii. Pe lîngă aceste avantaje mai este şi posibilitatea de verificare a corectitudinii completării indicatorilor declaraţiilor înainte de a fi prezentate.

Unul din principalele avantaje disponibil în SIA „E-Raportare”, începînd cu anul 2015, este că plătitorii, care utilizează serviciul menţionat fără o autorizare suplimentară, au posibilitatea să acceseze contul său curent în care sunt reflectate contribuţiile de asigurări sociale calculate şi declarate, sumele achitate la bugetul asigurărilor sociale de stat, majorările de întîrziere şi amenzile aplicate în conformitate cu legislaţia în vigoare, precum şi datoriile faţă de bugetul asigurărilor sociale de stat.

Imediat după prezentarea şi recepţionarea de Casa Naţională de Asigurări Sociale a declaraţiei forma BASS, plătitorul, accesînd contul curent, va vizualiza sumele declarate în contul curent, iar sumele achitate — a doua zi, imediat după recepţionarea informaţiei de la Trezoreria de Stat.

În contextul celor relatate, Casa Naţională de Asigurări Sociale invită toţi plătitorii să beneficieze de avantajele serviciului de raportare electronică în adresa CNAS.

via | cnas.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.