07
04 2015
1578

Ce acţiuni urmează a fi întreprinse de către entitatea raportoare, subiect ai impunerii cu T.V.A., în urma blocării accesului la serviciile fiscale electronice ca urmare a expirării termenului de valabilitate a Acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” încheiat cu Î.S. „Fiscservinform”?

Conform Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014 cu privire la aprobarea Instrucţiunii privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, sunt stipulate cazurile de blocare a accesului la serviciile fiscale electronice de către Î.S. „Fiscservinform”. Indiferent de situaţie, blocarea accesului la serviciile fiscale electronice este efectuată cu indicarea obligatorie a trei componente: motivul blocării, nume/prenume a executorului şi datele de contact ale acestuia. Informaţia respectivă este expediată, în mod automatizat, persoanei responsabile a entităţii raportoare în momentul blocării accesului, prin intermediul poştei electronice. În perioada 05.09.2011--08.08.2014, pentru a beneficia de acces la serviciile fiscale electronice, între Î.S. „Fiscservinform” şi entităţile raportoare, ce cad sub incidenţa art. 187 alin. 21 al CF, au fost încheiate Acorduri de conectare la serviciul „Declaraţie electronică” cu termen de valabilitate de 3 (trei) ani. Astfel, din data de 05.09.2014, unul din motivele invocate la blocarea accesului la serviciile fiscale electronice poate fi încetarea Acordului respectiv. Informația generală referitor la expirarea termenului de valabilitate a Acordurilor încheiate se prezintă entităţilor raportoare prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md, www.monitorul.fisc.md, precum şi prin intermediul altor surse mass-media. Totodată, cu minim 5 (cinci) zile înainte de expirarea termenului de valabilitate a Acordului, la adresa de e-mail a persoanelor responsabile din cadrul entităţii raportoare, înregistrate pe portalul www.servicii.fisc.md, sunt expediate mesaje de atenţionare privind termenul limită şi despre necesitatea prelungirii actelor corespunzătoare. Pentru a beneficia în continuare de acces la serviciile fiscale electronice este necesar de a încheia Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice şi Contractul de prestare a serviciilor în domeniul semnăturilor electronice de autentificare (cu notificarea de prolongare a semnăturii) pînă la expirarea termenului de valabiliate a Acordului precedent. În caz contrar, accesul entităţii la serviciile fiscale electronice este blocat şi semnăturile electronice de autentificare sunt revocate. Pentru deblocarea accesului şi utilizarea în continuare a serviciilor fiscale electronice se va încheia Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice, cu titlu gratuit, pe un termen nelimitat. Acelaşi lucru nu poate fi menţionat şi despre semnăturile electronice de autentificare. Conform pct. 3.3 al Acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, Operatorul a eliberat сontribuabilului cu titlu gratuit, pe o perioadă de 3 (trei) ani, 2 (două) semnături electronice. La solicitarea contribuabilului, alte semnături electronice de autentificare se vor elibera conform tarifelor Operatorului, care pot fi accesate pe portalul serviciilor fiscale electronice www.servicii.fisc.md, în baza Contractului de prestare a serviciilor în domeniul semnăturii electronice de autentificare. La etapa actuală, preţul unei semnături electronice de autentificare constituie 185 lei, cu termenul de valabilitate de 2 (doi) ani. Chiar şi în cazurile în care semnăturile electronice de autentificare au fost modificate pe parcursul a 3 (trei) ani de valabilitate a Acordului de conectare la serviciul „Declaraţie electronică”, pentru a dispune de posibilitatea prelungirii gratuite pentru încă 2 (doi) ani a semnăturii, este necesar ca entitatea raportoare să se prezinte pînă la expirarea termenului de valabilitate a Acordului respectiv. Î.S. „Fiscservinform” poate refuza prelungirea termenului de valabilitate a semnăturii electronice de autentificare, în cazurile în care datele de identificare a persoanei responsabile şi/sau a entităţii raportoare conţinute în semnătură au suportat modificări şi nu corespund datelor actuale (ex. schimbarea numelui, denumirii întreprinderii, IDNO etc.).

Pentru informaţii suplimentare privind serviciile oferite de Î.S. „Fiscservinform” contactaţi Centrul unic de Apel al SFS, la numărul de telefon 080001525

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.