26
02 2015
1559

Deținătorii buletinului de identitate electronic pot vizualiza informația privind accesarea datelor cu caracter personal

ÎS „CRIS „Registru” a lansat un nou serviciu electronic, vizualizarea informației privind accesarea datelor cu caracter personal. Serviciul se prestează, în mod gratuit, şi poate fi accesat pe portalul serviciilor electronice www.e-services.md de către titularii buletinului de identitate electronic al cetățeanului Republicii Moldova şi de către deţinătorii altor certificate ale cheilor publice. Solicitantului i se oferă accesul, în regim on-line, la informaţia privind operatorii care au prelucrat datele sale cu caracter personal şi timpul accesării acestor date, stocate în registrele deţinute de către ÎS „Registru”. La baza prestării acestui serviciu se află prevederile legale, care obligă operatorul să-i asigure cetățeanului accesul la informația cu privire la autoritățile cărora le-au fost furnizate datele sale cu caracter personal. Solicitantul se poate adresa autorității care a prelucrat datele în vederea realizării dreptului de acces, opoziţie şi intervenție, în modul stabilit de legislația Republicii Moldova care reglementează protecția datelor cu caracter personal. De menționat că, potrivit cerințelor de securitate stabilite față de prelucrarea datelor cu caracter personal în sistemele informaționale, serviciul oferă informații privind operatorii care au prelucrat aceste date în ultimii doi ani. Buletinul de identitate electronic a fost lansat pe 13 mai 2014 şi permite identificarea şi autentificarea deținătorului în resursele şi sistemele informaționale, inclusiv prin utilizarea semnăturii digitale la prestarea serviciilor electronice. În prezent documentul este integrat cu platforma de e-guvernare MPass şi permite accesarea informațiilor în format electronic:
 1. Accesarea datelor personale din Registrul de Stat al Populației;
 2. Lista actelor de identitate cu statutul lor şi data expirării;
 3. Datele despre domiciliu, inclusiv domiciliul şau reşedinţa precedentă;
 4. Informaţia privind unităţile de transport;
 5. Vizualizarea fotografiilor care sunt aplicate în actele de identitate;
 6. Informaţia privind accesarea datelor cu caracter personal;
 7. Serviciile de acces la informaţiile fiscale pentru persoanele fizice:
 8. Alte servicii disponibile integrate cu platforma MPass.
În scurt timp persoanele care dețin buletin de identitate electronic vor putea accesa serviciile online integrate cu platforma guvernamentală MSign, care vor permite întocmirea actelor juridice în format electronic:
 1. Depunerea declarațiilor fiscale şi serviciul e-Factura;
 2. Raportarea online privind contribuțiile asigurărilor medicale şi sociale obligatorii de stat (CNAS, CNAM, BNS);
 3. Comanda duplicatelor actelor de stare civilă;
 4. Serviciile de e-Licenţiere a diferitor genuri de activitate;
 5. Datele din registrul bunurilor imobile;
 6. Alte servicii disponibile integrate cu platforma MSign.
Punerea în aplicare a buletinului de identitate electronic este o raliere la standardele europene de tehnologizare a societății.


via | mtic.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.