Servicii electronice

Întîietatea informării sau ”Diseminarea mesajelor” – posibilitatea de a fi informat la timp

În general, competiţia pentru noutate, pentru întîietatea informaţiei, în toate domeniile de activitate şi, mai ales, a celor din serviciul public,reprezintă acum, şi va reprezenta mereu, o stringenţă a zilei. Orice pas înainte care e performant şi conţine elemente ale modernului, nu are decît efecte benefice asupra societăţii. În unison cu alte schimbări notorii de reformare şi modernizare a Republicii Moldova, inclusiv a serviciilor publice, pentru a le racorda la standardele europene, dar în acelaşi timp păstrînd grija pentru specificul naţional, pentru calitatea de fineţe şi acurateţe a firii seminţiei noastre, se înscrie şi seria de acţiuni întreprinse de SFS în demersul său nuanţat de a se afla cît mai aproape de contribuabili. Astfel, recent, autoritatea naţională fiscală a lansat o nouă opţiune ”Diseminarea mesajelor” . Ce înseamnă aceasta? Este o modalitate nouă de comunicare la distanţă prin intermediul mijloacelor electronice (Internet) ce asigură o informare promptă, deplină şi corectă a contribuabililor. Serviciul”Diseminarea mesajelor” cuprinde mesaje destinate contribuabililor atît persoane fizice, cît şi juridice, presupune, în primul rînd, îmbunătăţirea informării contribuabililor, precum şi crearea de mesaje noi conform cerinţelor lor. Mesajele propuse conţin atît informaţii publice, cît şi notificări ce necesită înregistrare sau autentificare pe portalul servicii.fisc.md, ceea ce permite identificarea contribuabililor şi livrarea informaţiilor personalizate. În acest sens, autentificarea va permite securizarea informaţiilor, ce pot conţine secret fiscal.De asemenea, pe 13.10.2014, a fost inaugurat modulul ”Abonare” care este o parte integră a Sistemului informaţional ”Diseminarea mesajelor” . Modulul are deja înregistraţi 549 de utilizatori. El are drept scop îmbunătăţirea procesului de informare a cetăţenilor, a сontribuabililor, simplificarea căilor de acces către informaţiile necesare, înlăturarea lacunelor în cadrul informării contribuabililor şi diversificarea căilor de informare. Compartimentul destinat contribuabililor persoane fizice cuprinde:
 • notificarea privind apropierea termenelor de achitare a obligaţiilor fiscale cu o informaţie exhaustivă la compartimentul dat;
 • noutăţi fiscale care ţin de activităţile actuale şi relevante ale Serviciului Fiscal de Stat;
 • calendarul fiscal ce conţine informaţii despre termenele de prezentare a dărilor de seamă şi termenele de achitare a obligaţiilor faţă de buget, după categorii de contribuabili, cu referinţe la cadrul legal;
 • buletinul informativ al actelor legislative şi normative adoptate în luna curentă şi cele care au fost adoptate anterior, dar vor intra în vigoare în luna următoare emiterii buletinului;
 • înştiinţarea despre necesitatea depunerii declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, prin care contribuabilului i se va aminti despre apropierea termenului de depunere a declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală şi a prevederilor legale aferente depunerii (necesită autentificare);
 • notificarea despre nedepunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, prin care contribuabilul va fi înştiinţat despre nedepunerea declaraţiei cu privire la impozitul pe venit pe perioada fiscală, în cazul în care ultimul are obligaţia de a o prezenta (necesită autentificare);
 • notificarea despre obligaţiile persoanelor fizice–cetăţeni faţă de buget, care va fi expediată după ce contribuabilul a depus declaraţia pe venit şi are înregistrate datorii sau supraplată la buget (necesită autentificare);
 • notificarea privind declaraţia precompletată la impozitul pe venit pe perioada fiscală, care va informa persoana fizică despre declaraţia cu privire la impozitul pe venit şi urmează a fi depusă la IFS (necesită autentificare).
La rîndul său, compartimentul destinat contribuabililor persoane juridice cuprinde:
 • notificarea privind apropierea termenelor de achitare a obligaţiilor fiscale cu o informaţie exhaustivă la compartimentul dat;
 • noutăţi fiscale care ţin de activităţile actuale şi relevante ale Serviciului Fiscal de Stat;
 • calendarul fiscal ce conţine informaţii despre termenele de prezentare a dărilor de seamă şi termenele de achitare a obligaţiilor faţă de buget, după categorii de contribuabili, cu referinţe la cadrul legal;
 • buletinul informativ al actelor legislative şi normative adoptate în luna curentă şi cele care au fost adoptate anterior, dar vor intra în vigoare în luna următoare emiterii buletinului;
 • notificarea privind neprezentarea dărilor de seamă care va conţine date privind dările de seamă (declaraţia privind T.V.A. şi declaraţia privind Accizele), care nu au fost prezentate în termenele stabilite de legislaţie (necesită autentificare);
 • notificarea despre obligaţiile agentului economic faţă de buget, care va conţine cuantumul obligaţiei nestinse faţă de buget, înregistrate în sistemul de evidenţă a SFS la data notificării (necesită autentificare).
În scopul îmbunătăţirii şi simplificării continue a interacţiunii cu contribuabilul, SFS propune acest serviciu ca o soluţie adecvată ritmului activităţilor economice desfăşurate de către agenţii economici, dar şi satisfacerii intereselor persoanelor fizice. Astfel, oferirea serviciilor de calitate, într-un cadru de cooperare şi respect reciproc va contribui şi mai mult la transpunerea în viaţă a sloganului SFS ”Funcţionarul fiscal – în serviciul Contribuabilului”. Modulul „Abonează-te la notificări prin e-mail” este disponibil pe portalul www.fisc.md la link-ul servicii.fisc.md.

Instituții:

Serviciul Fiscal de Stat

1882 vizualizări

Data publicării:

24 Noiembrie /2014 09:53

Domeniu:

Noutăți

Etichete:

SFS | contribuabili | servicii electronice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon