13
02 2015
2738

Ministerul Sănătății a Lansat Sistemul Informatic de Evidență a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății (SIERUSS)

Astăzi, 13 februarie 2015, Ministerul Sănătății și Biroul Organizației Mondiale a Sănătății (OMS) din Republica Moldova, au lansat Sistemul Informatic de Evidență a Resurselor Umane din Sistemul Sănătății (abreviat – SIERUSS), ce include în sine baza de date a resurselor umane în sănătate și reprezintă un mecanism complex pentru colectarea, analiza și raportarea datelor cu privire la resursele umane în sănătate. SIERUSS este un instrument real de monitorizare a situației resurselor umane din sănătate care, pe lângă informațiile privind numărul de lucrători medicali și alte date personale, permite Ministerului Sănătății să gestioneze aspectele zilnice ce țin de resursele umane – angajarea și mobilitatea lucrătorilor medicali, fluctuațiile și fluxurile acestora, posturile aprobate și suplinite, managementul resurselor umane, informații despre instruirea lor continuă; să analizeze tendințele de migrație în sistemul de sănătate și să planifice forța de muncă în domeniu. Pe lângă faptul că SIERUSS vine să completeze lipsa datelor cu privire la migrația lucrătorilor medicali, baza de date în domeniul resurselor umane în sănătate va servi la analiza tendințelor de migrație în sistemul sănătății și va contribui la o mai bună planificare a forței de muncă în domeniul sănătății și la prognozarea resurselor umane în sănătate. Elaborarea softului pentru SIERUSS a fost inițiată în 2009, cu sprijinul Organizației Internaționale pentru Migrație, fiind îmbunătățit și finalizat între anii 2012-2015 cu suportul Proiectului implementat de Organizația Mondială a Sănătății și finanțat de Uniunea Europeană „Îmbunătățirea managementului mobilității cadrelor medicale în Republica Moldova”. Astfel, în cadrul Proiectului, în perioada anilor 2013-2014, circa 400 de specialiști în domeniul resurselor umane din cadrul instituțiilor medicale din țară au fost instruiți în gestionarea SIERUSS. Totodată, pe parcursul acestei perioade, a funcționat o linie verde în cadrul Centrului Național de Management în Sănătate, care a avut scopul de a răspunde prompt la întrebările parvenite din partea colaboratorilor serviciilor de resurse umane din instituțiile medicale și consultarea lor zilnică cu privire la utilizarea sistemului. De asemenea, Proiectul a elaborat, a publicat și a pus la dispoziția specialiștilor Manualul de utilizare SIERUSS pentru a-i ghida în introducerea, modificarea, accesarea datelor personale ale angajaților, precum și în generarea rapoartelor ce țin de personalul medical. La ora actuală, în baza de date sunt introduse 59000 de persoane din sistemul sănătății, inclusiv sectorul privat, dintre care 36.400 sunt lucrători medicali. Cifrele, cuprind, de asemenea, informaţii despre absolvenţii Universităţii de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” şi a celor cinci colegii de medicină din ţară din perioada 2002-2013. Din 2013, fiecare instituție medicală este obligată să introducă în SIERUSS datele despre tot personalul instituției, iar fiecare instituție de învățământ medical, anual, datele despre absolvenții care și-au luat diploma de licență.

via | itmoldova.com

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.