Catalogul instituţiilor

Ministerul Sănătății

este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, precum şi de conturi trezoreriale.

Ministerul Sănătății în activitatea sa se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prevederile prezentului Regulament. Ministerul Sănătăţii este organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii, fiind subordonat Guvernului.

http://www.ms.gov.md/

09
07 2019
143

Субсидии за трудоустройство

Работодатели в Молдове могут получать субсидии за трудоустройство людей с ограниченными возможностями и безработных из уязвимых слоев населения. Две соответствующие программы запущены в понедельник Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты и Национальным агентством занятости при поддержке проекта «Содействие занятости молодежи» Международной организации труда (ILO). Программы будут работать в тестовом режиме на протяжении шести месяцев, а их бенефициарами станут порядка 135 человек в возрасте 18-35 лет, находящиеся в группе риска социальной изоляции.

Министр здравоохранения Алла Немеренко подчеркнула особую важность подобных инициатив, учитывая существующие условия на отечественном рынке труда.
Detalii
12
12 2018
239

Agenții economici vor face publice datele toxicologice ale produselor din tutun

Producătorul sau importatorul care intenționează să plaseze pe piață produse noi din tutun care nu arde, produse conexe noi sau produse din tutun cu compoziția modificată, va include în Notificarea privind produsele din tutun şi produsele conexe o descrierea detaliată a acestora și o listă cu cantitatea tuturor ingredientelor utilizate în procesul de fabricare a produselor respective.

Notificarea se transmite Agenției Naționale pentru Sănătatea Publică în format electronic cu 90 de zile înainte de data preconizată pentru plasarea pe piață.
Detalii
13
11 2018
613

Identificarea persoanelor în sistemul AOAM

Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) va atribui fiecărei persoane fizice un număr de asigurare obligatorie de asistență medicală în Registrul de evidență al persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală. În acest mod se va asigura evidența tuturor persoanelor fizice, inclusiv și a celor care nu dețin număr de identificare de stat și se autentifică prin act de identitate valabil în sistemul național de pașapoarte.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind evidența persoanelor asigurate/neasigurate în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală.
Detalii
07
08 2018
468

Modalitatea de finanțare a pachetului minim de servicii sociale, modificată

Începînd cu 1 ianuarie 2019, cheltuielile legate de achitarea ajutorului material anual şi a compensaţiilor parţiale a cheltuielilor prin intermediul prestatorului de servicii de plată, vor fi acoperite din bugetul de stat.

Actualmente, potrivit Legii Fondului de susţinere a populaţiei, finanţarea programelor cu destinaţie specială în domeniul asistenţei sociale şi serviciilor sociale incluse în pachetul minim de servicii sociale, se realizează din contul transferurilor lunare efectuate de către persoanele juridice care prestează servicii de telefonie mobilă, în mărime de 2,5 % din venitul obţinut din vânzările aferente acestor servicii şi transferurile obţinute din plata suplimentară obligatorie în cuantum de 50 de lei de la perfectarea şi eliberarea certificatului de înmatriculare al automobilului.
Detalii
07
06 2018
658

Criteriile de risc pentru activitatea de întreprinzător. Sănătatea publică

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției sociale propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la aprobarea Metodologiei controlului de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor efectuat de către Agenția Națională pentru Sănătate Publică.

Documentul a fost elaborat în conformitate cu Legea nr. 230 din 23.09.2016 pentru modificarea şi completarea unor acte legislative, prin care a fost modificată Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător.
Detalii
17
05 2018
1773

Majorarea BASS pentru anul 2018

Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru anul 2018 se vor majora cu 26481,3 mii lei și vor constitui 19 338 999,4 mii lei.

Datele sunt incluse în actul perfectat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, care propune spre consultare publică proiectul de lege pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.
Detalii
09
01 2018
2202

Legea valorizării pensiilor, publicată

Începând cu 1 aprilie 2018,vor fi valorizate pensiile pentru limită de vârstă şi pensiile de dizabilitate stabilite în anii 2012–2013, iar începând cu 1 octombrie 2018 – cele stabilite în perioada 1 ianuarie 2014 – 31 martie 2017.
Detalii
02
09 2017
1021

Pachetul alimentar pentru donatorii de sânge va costa 100 lei

Donatorii de sânge şi componente sanguine, în mod neremunerat, vor benficia de un nou pachet alimentar, ce va include un litru de suc fără adaos de zahăr, conserve din carne şi peşte, 100 de grame de ciocolată, 400 de grame de halva sau 250 de grame de fructe uscate și o conservă de legume.
Detalii