Catalogul instituţiilor

Ministerul Sănătății

este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, precum şi de conturi trezoreriale.

Ministerul Sănătății în activitatea sa se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prevederile prezentului Regulament. Ministerul Sănătăţii este organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii, fiind subordonat Guvernului.

http://www.ms.gov.md/

05
07 2021
190

Молдавские сезонные работники будут уравнены в правах с немецкими

Со следующего, 2022  г., трудовые и социальные права граждан Республики Молдова, получивших статус сезонных работников в Германии, будут прописаны в меморандуме о сотрудничестве, заключенном Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты РМ и Федеральным агентством занятости Германии. Так, молдавским рабочим будут обеспечены равные с местными работниками трудовые условия.
 
В документе предусмотрены гарантии для будущих сезонных работников, в том числе порядок заключение прямого трудового договора с работодателем,
Detalii
20
05 2021
1474

Bugetarii ar putea avea o minivacanță în luna august

În programul de activitate al bugetarilor la sfârșitul lunii august ar putea interveni mici modificări: ziua de luni, 30 august 2021, se propune a fi declarată zi de odihnă, care, însă, va fi recuperată în ziua de sâmbătă – 21 august 2021. Pe agenda ședinței secretarilor generali de astăzi, 20 mai, este inclus proiectul hotărârii de Guvern cu privire la transferul unei zile de odihnă în anul 2021.
 
Documentul este elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și are ca scop utilizarea optimă de către salariați a zilei de repaus și de sărbătoare nelucrătoare în anul curent.


Detalii

04
05 2021
558

Registrul de stat de evidență a Vaccinării

Operatorilor de telefonie mobilă le va fi recomandat să ofere mecanisme de notificare a propriilor abonați privind data programată pentru vaccinare, prin platforme tehnice asigurate de către Instituția publică Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociele a elaborat proiectul hotărârii  Executivului cu privire la instituirea Registrului de stat de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) și modificarea unor hotărâri ale Guvernului, documentul fiind propus pentru consultări publice.
 

Registrul de stat de evidență a Vaccinării împotriva COVID–19 (RVC–19) (Registrul) va fi o resursă informaţională, parte componentă a Registrului medical de stat
Detalii

19
04 2021
406

Metodologia planificării controlului de stat pe domeniile de control ale ISM

Controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii va fi planificat în baza unei noi metodologii.
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale anunță despre elaborarea proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea Metodologiei pentru planificarea controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător în baza analizei riscurilor în domeniile de control ale Inspectoratului de Stat al Muncii.


Detalii

19
03 2021
294

Indemnizațiile zilnice pentru copiii rămași fără ocrotire părintească

Indemnizațiile zilnice pentru copiii cu statut de copil rămas temporar fără ocrotire părintească și pentru cei plasați în serviciile de plasament vor fi majorate, potrivit proiectului hotărârii de Guvern elaborat de către Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, inclus pe agenda ședinței secretarilor generali din 18 martie curent.
 
Astfel, în zilele obișnuite, indemnizația zilnică va constitui 13 lei, cu ocazia zilelor de naștere va fi acordată o indemnizație de 112 lei, iar în zilele de sărbătoare (Anul Nou, Crăciunul, Paștele și Ziua Internațională a Copilului) copiii vor primi câte 80 de lei.


Detalii

15
03 2021
425

Legitimaţia de serviciu a inspectorului de muncă

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a aprobat, prin Ordinul nr. 159 din 1 martie 2021, modelul legitimaţiei de serviciu a inspectorului de muncă. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial din 12 martie curent.
 
Pe reversul legitimației este înscris un extras din Legea nr. 140/2001 privind Inspectoratul de Stat al Muncii (art.8), ce se referă la drepturile inspectorului. Astfel, inspectorul în exerciţiul funcţiunii, la prezentarea legitimaţiei de serviciu, este în drept:
  • să pătrundă liber, la orice oră din zi sau din noapte, fără informarea prealabilă a angajatorului, în locurile de muncă, în încăperile de serviciu şi de producţie;

    Detalii
01
03 2021
174

«Эксперт по профессиональным стандартам»

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты утвердило новый профессиональный стандарт – эксперт по профессиональным стандартам.  Это специалист, ответственный за разработку, обновление и адаптацию профиля и/или профессионального стандарта. Он содействует процессу проверки профиля профессии и процессу оценки и валидации профстандарта, исследует нормативную базу, международные документы и ситуацию на внутреннем рынке труда, тенденции и новинки в профессиональной сфере и соответствующей профессии, участвует в мероприятиях по информированию о профстандартах.
 

Detalii
22
02 2021
1100

Domeniul raporturilor de muncă: Lista de verificare, aprobată

În Monitorul Oficial din 19 februarie curent a fost publicat Ordinul Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale nr. 102 din 9 februarie 2021 cu privire la aprobarea Listei de verificare în domeniul raporturilor de muncă. Aceasta conține 71 de întrebări ce țin de respectarea dreptului salariaților, asigurarea medicală și socială obligatorie, respectarea statelor de personal, asigurarea accesului salariaților la formare profesională, respectarea duratei zilei de muncă etc.
 
Încălcările depistate în cadrul verificării se vor califica ca minore (1-5 puncte), grave (6-10 puncte) și foarte grave (11-20 puncte).

Detalii
15
02 2021
1577

Starea de urgență: noi restricții

Activitatea centrelor comerciale din țară va fi sistată în zilele de week-end, începând cu 17 februarie 2021. Din această zi, piețele comerciale vor activa doar în zilele de marți, joi și sâmbătă, cu excepția piețelor agricole.
 
Comisia naţională extraordinară de sănătate publică a decis prelungirea stării de urgenţă în sănătate publică până la data de 15 aprilie 2021, cu posibilitatea revizuirii acesteia.
 

Detalii
10
12 2020
16532

Salariul minim garantat în sectorul real poate fi majorat din 1 ianuarie 2021

Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (valabil pentru toate întreprinderile, organizațiile, instituțiile cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică), care este stabilit de Guvern în funcţie de creşterea sumară anuală a indicelui preţurilor de consum şi a ratei de creştere a productivităţii muncii la nivel național, va fi examinat astăzi, 10 decembrie, în ședința secretarilor de stat.
 
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat proiectul de modificare a mărimii  salariului minim garantat în sectorul real, fiind propusă majoratea acestuia până la 2935 lei (17,37 lei pe oră, 169 ore per lună), din 1 ianuarie 2021.
Detalii