Catalogul instituţiilor

Ministerul Sănătății

este persoană juridică de drept public, dispune de ştampilă cu imaginea Stemei de Stat a Republicii Moldova cu denumirea sa, precum şi de conturi trezoreriale.

Ministerul Sănătății în activitatea sa se călăuzeşte de Constituţia Republicii Moldova şi de alte acte normative, decretele Preşedintelui Republicii Moldova, ordonanţele, hotărîrile şi dispoziţiile Guvernului, precum şi de prevederile prezentului Regulament. Ministerul Sănătăţii este organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul sănătăţii, fiind subordonat Guvernului.

http://www.ms.gov.md/

30
07 2020
271

Medicii de familie vor elibera adeverința medicală pentru conducătorii auto

Concluzia privind aptitudinea de conducere va fi efectuată de către medicul de familie, în baza examenului clinic medical, datelor din Sistemul Informațional Automatizat Asistența Medicală Primară (SIA AMP) și a informațiilor privind afecțiunile/stările de care suferă persoana. Dacă medicul de familie în cadrul examenului stabilește prezența afecțiunilor care necesită consultația medicilor specialiști de profil, examinarea medicală va fi efectuată de către Comisia pentru examinarea medicală a conducătorilor de vehicule şi a candidaților pentru obținerea permisului de conducere.

Detalii
29
07 2020
499

COVID 19: persoanele cu pneumofibroze vor beneficia de tratament balneosanatorial

Persoanele asigurate, persoanele vârstnice, cele cu dizabilități și veteranii de război care au pneumofibroze ca rezultat al infecției cu COVID 19, vor avea dreptul la reabilitarea/ recuperarea sănătății. În acest sens, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a înaintat spre consultare publică proiectul  hotărârii de Guvern cu privire la modificarea unor acte normative. Documentul propune completarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă şi distribuire a biletelor de reabilitare/ recuperare acordate persoanelor în vârstă şi celor cu dizabilități  în contextul oferirii dreptului persoanelor care au pneumofibroze drept consecință ale COVID – 19 la servicii de reabilitare în primele 9 luni după boală.

Detalii
16
07 2020
351

Indemnizația pentru urmașii personalului medical

Baza de calcul a indemnizației pentru urmaşii personalului medical decedat ca urmare a desfăşurării activităţii medicale în lupta cu Covid- 19 este venitul mediu lunar realizat și declarat al persoanei decedate pentru ultimele 12 luni calendaristice premergătoare lunii decesului. În cazul în care persoana s-a aflat în concediu (neplătit, medical, parţial plătit pentru îngrijirea copilului până la vîrsta de 3 ani, paternal) lunile se vor substitui cu același număr de luni calendaristice imediat premergătoare perioadei incluse în calcul.
 
Ministerul Muncii Sănătății și Protecției Sociale a elaborat proiectul  Regulamentului cu privire la stabilirea și plata indemnizației urmașilor personalului medical decedat. Documentul urmează a fi aprobat prin hotărâre de Guvern, iar astăzi va fi examinat în cadrul ședinței secretarilor de stat.

Detalii
14
07 2020
399

CNAM va efectua AOAM a părinților cu mulți copii

Pentru părintele, inclusiv adoptiv, care exercită în mod efectiv creșterea și educarea a patru și mai mulți copii pentru perioada în care cel puțin un copil are vârsta de până la 18 ani, CNAM acordă/suspendă statutul de persoană asigurată de Guvern în baza cererii, adeverințelor de naștere ale copiilor, certificatului privind componența familiei și a atestatului de adoptator, după caz, prezentate de către persoana fizică.
 
Prevederea va fi inclusă în  Regulamentul  privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală în scopul executării Hotărârii Curții Constituționale (CC) nr.3 din 18 ianuarie 2019 pentru controlul constituționalității unor prevederi din Legea nr. 1585  cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală și din Regulamentul indicat supra.

Detalii
15
05 2020
360

Răspunsul de Urgență la COVID-19: împrumut de 52,3 mil. euro

Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Asociaţia Internaţională pentru Dezvoltare privind implementarea Proiectului Răspuns de Urgenţă la COVID-19, semnat la 28 aprilie curent. Documentul a fost publicat în Monitorul Oficial de astăzi.

După cum a explicat ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, proiectul conține două componente:
Detalii
13
05 2020
1833

Munca la distanță va fi reglementată

Salariații vor putea realiza atribuţiile specifice funcţiei pe care o deţin în afara locului de muncă organizat de angajator. Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat un proiect de lege pentru modificarea Codului muncii, fiind propusă introducerea conceptului de muncă la distanță. Astfel, Codul muncii poate fi completat cu capitolul IX1 ce va reglementa acest tip de muncă.

Potrivit proiectului, la distanță vor putea munci angajații care au încheiat un contract individual de muncă ce prevede posibilitatea prestării muncii la distanță sau au prevăzut această posibilitate printr-un acord suplimentar la contractul existent. Aceștia se bucură de toate drepturile și garanțiile recunoscute prin lege aplicabile salariaților al căror loc de muncă este organizat de angajator.
Detalii
24
04 2020
304

Digitizarea serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotărâre, elaborat în contextul realizării procesului de reinginerie și digitizare a serviciului public „Determinarea dizabilității și capacității de muncă”.

Aprobarea modificărilor propuse va asigura creșterea calității și accesibilității populației la serviciul public menționat, prin:
• simplificarea procedurii de depunere a documentelor pentru determinarea gradului de
dizabilitate — excluderea formularelor și documentelor pe suport de hârtie, care la moment sunt prezentate de către cetățeni/persoanele cu dizabilități, pentru determinarea gradului de dizabilitate;
Detalii
13
04 2020
810

BASS-2020: revizuirea veniturilor și cheltuielilor

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale a elaborat și a înaintat pentru consultări proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr.173/2019 (Legea nr.173/2019). Acesta a fost elaborat cu scopul precizării veniturilor şi cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS) pentru neadmiterea perturbării procesului de asigurare cu plăți sociale a beneficiarilor, în condițiile stării de urgenţă instituite pe teritoriul RM pe perioada 17 martie — 15 mai 2020 prin Hotărârea Parlamentului nr. 55/2020.

Astfel, indicatorii BASS sunt armonizați cu indicatorii incluşi în proiectul legii pentru modificarea Legii bugetului de stat pe anul 2020 cu scopul implementării unor măsuri adoptate în regim de urgenţă și care urmează a fi aplicate imediat și au drept scop diminuarea impactului negativ al pandemiei de coronavirus (COVID-19) asupra economiei naţionale şi stabilităţii bugetare.
Detalii
13
04 2020
332

Ajustarea veniturilor FAOAM pentru anul 2020

Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 vor fi ajustate și vor constitui la venituri 8151392,2 mii de lei și la cheltuieli — 8383392,2 mii de lei, cu un deficit în sumă de 232000,0 mii de lei.


Un proiect de lege pentru modificarea Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2020 este elaborat de Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și propus spre consultare publică.
Detalii
01
04 2020
504

Operațiunea de Urgență Covid-19 în Republica Moldova

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune pentru consultări publice proiectul „Planului de implicare a părților interesate”, elaborat de Banca Mondială pentru Proiectul „Răspuns de Urgenţă la COVID-19”.

Proiectul Operațiunea de Urgență Covid-19 în Republica Moldova are drept scop abordarea deficitului critic de finanțare a Republicii Moldova pentru răspunsul la situații de urgență, conștientizând în același timp nevoia de a concepe investiții care pot ajuta la sprijinirea consolidării sistemului de sănătate pe termen lung pentru o țară aflată într-un punct critic al tranziției, se spune în document.
Detalii