Servicii electronice

Modificarea procesului de înregistrare și autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md

Procesul de înregistrare a contului de utilizator pe portalul www.servicii.fisc.md, ca utilizator al serviciilor fiscale electronice, descris în articolul „Cu privire la înregistrarea persoanei juridice ca utilizator al serviciilor fiscale electronice”, publicat în ediția Nr. 2 (24) din martie 2015 a „Monitorulului Fiscal FISC.md”, a suportat unele modificări. Întru oferirea unui suport necesar procesului respectiv, în articolul respectiv vom prezenta o descriere a pașilor ce urmează a fi realizaţi. Ce reprezintă noua metodă de înregistrare și autentificare? Conform vechii proceduri de înregistrare pe portalul www.servicii.fisc.md, persoanele ce cumulau funcția de conducător şi/sau contabil la mai multe companii, pentru a obține acces la serviciile fiscale electronice, creau pentru fiecare companie în parte cîte o înregistrare nouă. Fiecare cont nou de utilizator, la rîndul său, necesita o adresă de e-mail diferită de cea înregistrată anterior. În scopul de a optimiza procesul de înregistrare şi autentificare, s-a elaborat o nouă metodă care presupune unificarea tuturor conturilor de utilizator create pe portalul www.servicii.fisc.md, prin crearea unui singur cont cu statut de persoană fizică. Ulterior, la contul de utilizator sunt asignate una sau mai multe persoane juridice. Indiferent de compania pentru care se accesează serviciile fiscale electronice, autentificarea pe portal se realizează prin indicarea unui singur nume de utilizator (username/login) și a unei singure parole. În acest fel, pentru a beneficia de acces la serviciile fiscale electronice, indiferent de statutul persoanei (fizice sau juridice) la momentul solicitării, va parcurge procesul de înregistrare doar o singură dată, cu indicarea unei singure adrese de e-mail. La eliberarea din funcție din cadrul unei companii și angajarea în cadrul unei alte companii, pentru care ulterior se solicită accesul la serviciile fiscale electronice, contul de utilizator rămîne același, fiind legat de persoana fizică și nu de companie. Cum se creează contul de utilizator pe portalul www.servicii.fisc.md? Înregistrarea contului de utilizator ce efectuează prin intermediul portalului www.servicii.fisc.md. În partea de sus a paginii, se accesează opțiunea „Înregistrare”. În fereastra ce apare se completează cîmpurile „Login”, „E-mail” şi „Parola” şi se accesează „Continuă”. Adresa de e-mail indicată la înregistrare, în mod obligatoriu, trebuie să fie validă, în caz contrar contul de utilizator nu va fi posibil de activat! Nu este obligatoriu, dar nici nu se interzice de a indica adresa de e-mail cu care a fost creată o înregistrare conform procedurii precedente. În același timp, la indicarea adresei de e-mail cu care deja există o înregistrare conform noii proceduri, sistemul avertizează și nu permite înregistrarea repetată cu același e-mail. Modalitatea de prezentare a dărilor de seamă fiscale a rămas neschimbată, pentru care, la fel, se necesită cont de utilizator pentru conducătorul companiei și contabilul-șef. Persoanele ce dețin deja conturi de utilizator, create conform vechii proceduri de înregistrare, parcurg aceiași pași, pentru ca ulterior să fie posibilă unificarea conturilor vechi în unul singur - acesta nou creat. După finisarea înregistrării, la adresa de e-mail indicată se expediază un link de activare a contului de utilizator, care necesită a fi accesat. Prin urmare, se deschide o nouă fereastră, în care se completează datele indicate la momentul înregistrării. În contul de utilizator accesat pot fi vizualizate și administrate atît datele personale (persoanei fizice), cît și datele companiilor la care se va dispune de acces. Pe pagina deschisă, rubrica „Setări” este divizată în cîteva compartimente: „generale”, „contacte”, „administrative”, „parola” și „aplicații”. Compartimentele date oferă posibilitatea completării şi redactării datelor personale, pînă la efectuarea unor operaţiuni efectuate la cont de către operatorul Î.S. „Fiscservinform” (asignarea unei companii, generarea actelor încheiate între părţi, înregistrarea unei programări etc.), completării contului cu datele de contact şi e-mail alternativ, verificarea şi administrarea datelor companiilor asignate la cont, modificarea parolei, precum şi aplicaţiile disponibile contului respectiv. În cazul în care utilizatorul doreşte să fie notificat referitor la toate încercările de autentificare, efectuate cu succes sau autentificările eşuate, din meniul „Securitate” se selectează una din opţiunile disponibile: “Notifică-mă la cererea de autentificare” – bifînd opțiunea dată, la autentificarea cu succes în cont sistemul va expedia o înștiințare pe adresa de e-mail, referitor la data și ora, precum și adresa IP a calculatorului de la care s-a efectuat autentificarea. „Notifică-mă dacă autentificarea a eșuat” - bifînd opțiunea dată, la introducerea eronată a parolei cu scop de autentificare în contul sistemul va expedia o înștiințare pe adresa de e-mail, referitor la data și ora, precum și adresa IP a calculatorului de la care s-a încercat autentificarea. „Nu verifica cererile de autentificare” – opțiune prestabilită de sistem, care permite autentificarea în contul, doar cu cumpletarea „username” și „parola” indicată la înregistrare. „Notifică-mă la validare cererii de autentificare pe e-mail” – bifînd opțiunea dată, la autentificarea în contul sistemul va expedia pe adresa de e-mail un cod de verificare, fără de care nu se permite autentificarea cu succes. „Notifică-mă la validare cererii de autentificare pe nr. de telefon” - bifînd opțiunea dată, la autentificarea în contul sistemul va expedia pe numărul de telefon un cod de verificare, fără de care nu se permite autentificarea cu succes. Cum se activează contul de utilizator înregistrat pe portalul www.servicii.fisc.md și ce este necesar de a întreprinde în cazul în care nu a parvenit link-ul de activare la adresa de e-mail? Activarea contului de utilizator se efectuează prin accesarea link-ului parvenit pe poșta electronică, indicată la înregistrare pe portalul www.servicii.fisc.md. Nu va fi posibilă autentificarea în noul cont, dacă nu se va accesa linkul respectiv. Conturile înregistrate cu e-mail fictiv sau eronat pot suporta modificări doar la prezentarea originalul actului de identitate la unul din Centrele de conectare regionale ale Î.S. „Fiscservinform”. Din acest considerent este necesar de a culege cu exactitate adresa de e-mail la înregistrare, pentru a omite efectuarea ulterioară a operațiunilor suplimentare. Persoanelor ce îndeplinesc funcția de contabil la mai multe companii se recomandă de a nu indica un e-mail ce aparține unei anumite companii. Contul de utilizator aparține persoanei fizice, prin intermediul căruia se efectuează operațiunile necesare de a beneficia sau a bloca accesul la serviciile fiscale electronice ca persoană fizică și/sau pentru una sau mai multe companii. Astfel, la eliberarea din funcție din cadrul unei companii, contul de utilizator rămîne același, prin intermediul căruia se accesează serviciile fiscale electronice pentru celelalte companii. Mesajul de activare a contului de utilizator poate fi solicitat repetat, contactînd Centrul unic de apel al SFS la numărul de telefon 0-8000-1525, cu indicarea numelui de utilizator indicat la înregistrare pe portalul www.servicii.fisc.md. În ce mod se completează contul de utilizator al persoanei fizice cu datele personale? Contul de utilizator nou creat nu conţine nimic altceva, decît numele de utilizator şi adresa de e-mail. Pentru completarea acestuia cu datele de identitate a persoanei fizice este necesar de a contacta Centrul unic de apel al SFS la numărul de telefon 0-8000-1525, unde operatorul, prin adresarea cîtorva întrebări, stabileşte identitatea persoanei fizice şi completează contul cu datele necesare ale utilizatorului. În cazul în care, din careva motive, nu a fost posibil contactarea Centrului unic de apel al SFS, completarea contului de utilizator se efectuează în momentul solicitării accesului la serviciile fiscale electronice la unul din Centrele de conectare regionale le Î.S. „Fiscservinform”, cu prezentarea actelor necesare enumerate în Instrucţiunea privind modul de utilizare a serviciilor fiscale electronice, aprobată prin Ordinul IFPS nr. 1223 din 26.08.2014. Utilizatorii ce beneficiază deja de acces la serviciile fiscale electronice în calitate de persoană fizică şi/sau persoană juridică şi doresc doar migrarea la noua metodă, precum şi unificarea a mai multor conturi create conform vechii proceduri, o pot realiza prin apel telefonic sau la prezentarea buletinului de identitate la unul din Centrele de conectare regionale ale Î.S. „Fiscservinform”. Cum are loc migrarea conturilor de utilizator în noul sistem? Persoanele ce dețin deja de acces la serviciile fiscale electronice pentru una sau mai multe companii și solicită doar unificarea conturilor în noul sistem, parcurge procedura de înregistrare pe www.servicii.fisc.md și de completare a acestuia cu datele personale din buletinul de identitate descrise mai sus. Prin intermediul Centrului unic de apel al SFS, utilizatorul enumeră operatorului datele companiilor pentru care deține acces la serviciile fiscale electronice. La asignarea companiilor de către operator, pe adresa de e-mail parvine mesajul „Cont unificat conform noii proceduri de înregistrare și autentificare”, cu indicarea datelor companiei pentru care s-a efectuat migrarea. Accesul se oferă exact la acele servicii fiscale electronice pentru care s-a oferit acces la conectare în unul din Centrele de conectare regionale ale Î.S. „Fiscservinform”. În cazul în care apar careva divergențe sau solicitări în procesul de migrare, referitor la accesul la serviciile fiscale electronice, dreptul de modificare îl deține doar Centrele de conectare regionale ale Î.S. „Fiscservinform”. Este important de menționat faptul că, completarea și migrarea contului de utilizator poate fi solicitat doar de către titularul contului, care în caz de migrare prin apel telefonic este identificat de către operatorul Centrului unic de apel al SFS prin adresarea unor întrebări de securitate stabilite conform procedurilor interne ale Î.S. „Fiscservinform”. În această ordine de idei, contabilul nu este în drept să solicite migrarea contului de utilizator cu datele personale ale conducătorului companiei în care activează și invers. Care este procedura de autentificare pe portalul www.servicii.fisc.md cu noul cont de utilizator creat și unificat? Din moment ce contul de utilizator a fost creat, completat cu datele de identitate ale utilizatorului, unificat, după caz, și efectuată procedura de migrare, pe portalul www.servicii.fisc.md se accesează opțiunea „Autentificare” din colțul de sus al paginii. Dacă la autentificare în contul de utilizator creat conform vechii proceduri se completa cu e-mail, pentru autentificarea în contul nou se completează numele de utilizator (username/login) și parola. După accesarea opțiunii „Autentificare”, este necesar de a indica statutul persoanei pentru care vor fi accesate serviciile fiscale electronice. La selectarea statutului de persoană fizică bifează numele și prenumele utilizatorului, iar la cel de persoană juridică, inițial, se indică rolul persoanei responsabile în cadrul companiei, după care se bifează denumirea companiei. Pentru logare pe portalul www.servicii.fisc.md cu datele selectate se accesează opțiunea „Autentificare”. La finalizarea autentificării cu succes apare mesajului de „Salut” în partea de stînga-sus a paginii. Autentificat pe portal este posibilă navigarea de la statut de persoană fizică la cel de persoană juridică, sau de la o companie la alta. In acest fel, se selectează din listă întreprinderea dorită şi rolul acesteia (notă: D – director, C - contabil) Noul sistem unifică toate conturile de utilizator create pe portalul www.servicii.fisc.md într-un singur cabinet personal, astfel nu va mai exista necesitatea să vă autentificaţi pentru fiecare cont de persoană fizică sau persoană juridică. La fel, acest fapt nu a creat modificări în procedura de completare, semnare şi prezentare a documentelor fiscale prin intermediul serviciilor fiscale electronice. Notă: Denumirea companiei cu statut inactiv din lista afișată lîngă mesajul de „Salut”, semnifică blocarea accesului la serviciile fiscale electronice pentru utilizatorul dat din cadrul companiei respective. În acest caz, pentru detalii privind motivul și executorul blocării, se verifică poșta de e-mail pe care a fost remis mesajul de atenționare sau se contactează Centrul unic de apel.
author icon

Mariana Chirtoacă

5417 vizualizări

Data publicării:

03 Noiembrie /2015 09:26

Domeniu:

Servicii electronice

Etichete:

înregistrarea | portal | utilizatori | Servicii fiscale electronice

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon