22
02 2016
1381

Modulul ,,Diseminare mesaje” a fost completat pentru abonare la o nouă e-notificare, cu privire la comercializarea bunurilor confiscate

În activitatea sa, SFS are menirea de a asigura o bună administrare fiscală care reprezintă activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor, a penalităţilor şi amenzilor în bugetele de toate nivelurile, precum şi de efectuarea acţiunilor de urmărire penală în caz de existenţă a unor circumstanţe ce atestă comiterea infracţiunilor fiscale. Colectarea şi onorarea obligaţiunilor fiscale în cazurile în care nu pot fi stinse pe cale amiabilă, se purcede la căle de execuatre silită. Conform Articolului 177 CF, stingerea obligaţiei fiscale prin executare silită are loc prin acţiunile întreprinse de organul fiscal pentru perceperea forţată a restanţelor în conformitate cu legislaţia fiscală. Modalităţile de executare silită a obligaţiei fiscale sunt diverse, iar urmărirea bunurilor se face prin sechestrare, comercializare şi ridicare de bunuri. Comercializarea bunurilor confiscate are loc prin intermediul organelor fiscal, conform modului stabilit de legislaţia în vigoare. Pentru prima data, lista bunurilor confiscate şi puse pentru comercializare este accesibilă pentru toţi doritorii şi în mod electronc. Despre notificările privind bunurile scoase spre comercializare, orice persoană poate fi informată odată cu abonarea la noua rubrică din SIA ,,Diseminarea mesajelor” Informația detaliată poate fi vizualizată accesând link-ul: www.fisc.md

via | www.fisc.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.