25
01 2017
3843

Pașii de conectarea la serviciile fiscale electronice

Stimați contribuabili, anul 2017 a venit cu noi modificări în legislația fiscală, astfel, conform prevederilor art. 187 alin. (21) lit. d) și e) din Codul Fiscal, începând cu 01 ianuarie 2017 subiecții care desfășoară activități profesionale în sectorul justiției și contribuabilii care la situația din 1 ianuarie 2016 aveau angajați mai mult de 5 salariați, darea de seamă fiscală se prezintă utilizând, în mod obligatoriu, metode automatizate de raportare electronică, în forma și în modul reglementat de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat. Ținând cont de necesitatea respectării noilor prevederi, vă prezentăm succint informații privind modul de conectarea la serviciile fiscale electronice, actele de bază care trebuie prezentate, pașii care trebuie săi urmați precum și alte informații utile. Respectiv, pentru conectarea la serviciile fiscale electronice agenții economici au obligativitatea să corespundă cu următoarele cerințe: Pasul 1.
  1. Să dețină o semnătură electronica emisă de către orice operator acreditat în domeniul eliberării semnăturii electronice din Republica Moldova
  2. Să obțină accesul la modalitatea de raportare electronică prin încheierea unui Acord de conectare la serviciile fiscale electronice cu Î.S.„Fiscservinform”. Accesând pagina www.servicii.fisc.md, click pe butonul Înregistrare din partea de sus a paginii, urmând toți pașii enumerați. În cazul în care agentul economic sau persoana care desfășoară activitate profesională în sectorul justiției nu se înregistrează, duce la imposibilitatea oferirii accesului la serviciile fiscale electronice.
Important! Adresa de e-mail indicată la înregistrare, în mod obligatoriu, trebuie să fie validă, în caz contrar, contul de utilizator nu va fi posibil de activat. Pasul 2. Scanarea şi expedierea setului de documente necesar la adresa de e-mail certificare@fsi.fisc.md ținând cont de prevederile Ordinului IFPS nr. 1223 din 28.08.2014 şi Ordinului IFPS nr. 1645 din 27.11.2014:
  • copia buletinului de identitate a persoanelor responsabile ale entităţii, însoţită de original (la prezentarea la oficiile IFS teritorial);
  • ordinul de desemnare ori procura de împuternicire a persoanei responsabile de prezentarea documentelor fiscale electronice prin intermediul serviciilor fiscale electronice, semnate de conducătorul/persoana care exercită atribuţiile conducătorului entităţii raportoare;
  • copia procurii autentificate notarial privind împuternicirea persoanei cu dreptul de a semna documentele fiscale electronice din numele entităţii raportoare, de a semna Acordul de conectare la serviciile fiscale electronice, însoţită de original (se prezintă de persoanele ce substituie conducătorul și/ sau contabilul-șef ).
Totodată, în mesajul expediat la adresa de e-mail certificare@fsi.fisc.md, va fi indicat numele de utilizator ale persoanelor responsabile, indicat la înregistrarea pe portalul www.servicii.fisc.md. În baza setului de documente expediat la adresa de e-mail certificare@fsi.fisc.md, Î.S. „Fiscservinform” va analiza datele cu cele din sistemul informațional al serviciului Fiscal de Stat și va emite actele juridice, care vor fi expediate către IFS teritorial, în raza căruia se deservește agentul economic respectiv. IFS teritorial va contacta agentul economic pentru informarea acestuia despre necesitatea semnării și ridicării actelor juridice. Actele semnate vor fi transmise de IFS teritorial către Î.S. „Fiscservinform” pentru oferirea accesului la serviciile fiscale electronice agentului economic respectiv. Ținem să menționăm că conectarea la serviciile fiscale electronice pentru contribuabilii care cad sub incidența prevederilor articolului 187 alin 21 este gratuită.


via | fiscservinform.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.