22
11 2017
2191

Semnătura electronică Fiscservinform – mai securizată!

Întreprinderea de Stat ,,Fiscservinform” comunică despre lansarea lanțului cheilor publice, destinat aplicării semnăturii electronice avansate necalificate cu utilizarea funcției hash SHA256. Astfel, se asigură creșterea nivelului de securitate criptografică, precum și racordarea tehnologică a serviciului la cadrul legislativ național și la cele mai bune practici internaționale în domeniu. Extinderea lungimii funcției hash de la 160 (SHA1) de biți, până la 256 (SHA256) este prevăzută de cadrul legislativ a Uniunii Europene și standardele internaționale de protecție criptografică, reieșind din existența coliziilor în acest algoritm. Datorită modificărilor respective, riscul de falsificare a semnăturii electronice, oferite de către Centrul de certificare al Întreprinderii de Stat ,,Fiscservinform” se reduce semnificativ, iar irevocabilitatea legăturilor semnătura-document este protejată la cel mai înalt nivel. La moment tehnologia semnăturii electronice bazată pe utilizarea algoritmului RSA de lungimea 2048 de biți și funcției hash de 256 de biți se utilizează pe scară largă în activitatea zi de zi a Întreprinderii de Stat ,,Fiscservinform”, în special în circulația documentelor din cadrul întreprinderii. În luna noiembrie 2017, respectând cerințele legislației în vigoare în domeniul semnăturii electronice, Centrul de certificare al Î.S. Fiscservinform a inițiat procedura de certificare la Serviciul de Informații și Securitate a lanțului de certificate cu utilizarea funcției hash de 256 biți pentru semnătura electronică avansată calificată (cu forță juridică). Astfel, utilizarea funcției hash de 256 biți pentru semnătura avansată calificată, va permite extinderea termenului de valabilitate al certificatului cheii publice până la 2(doi) ani, în același timp asigurând nivelul înalt de securitate pentru semnarea documentelor în cadrul serviciilor electronice publice.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.