News

În RM va fi creată rețeaua de colectare a informațiilor contabile privind activitatea economică a exploatațiilor agricole

 

Proiectul legii privind rețeaua de colectare de informații contabile despre venituri și activitatea economică a exploatațiilor agricole, elaborat de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare și inclus pe ordinea de zi a ședinței secretarilor generali, are drept scop crearea rețelei de informații contabile agricole (rețea de informații). Rețeaua va fi constituită pentru colectarea informațiilor contabile necesare stabilirii anuale a veniturilor exploatațiilor agricole din câmpul de observație și efectuării unei analize a activității economice a exploatațiilor agricole.

 

Se așteaptă că informațiile obținute în conformitate cu noile reglementări vor servi drept bază pentru stabilirea situației agriculturii și a piețelor agricole, precum și pentru stabilirea veniturile agricole a exploatațiilor agricole.

 

În condițiile aprobării proiectului în redacția propusă de către autori, exploatație agricolă se va considera o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, cu o gestiune unică și care desfășoară activități economice în agricultură în conformitate cu Clasificatorul Activităților din Economia Moldovei, încadrate în grupele A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 sau în menținerea terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu din cadrul grupei A.01.6, fie ca activitate primară, fie ca activitate secundară. Referitor la activitățile din clasa A.01.49, vor fi incluse doar activitățile din „Creșterea și reproducerea animalelor semidomestice sau a altor animale viii” (cu excepția creșterii insectelor) și „Apicultura și producerea de miere și de ceară de albine.

 

Proiectul prevede înființarea de către Guvern a unui comitet național al rețelei de informații contabile care va fi responsabil de fixarea numărului și selectarea exploatațiilor cu evidență contabilă proprie, prin aprobarea planului de selecție a exploatațiilor cu evidență contabilă proprie. În condițiile în care se va decide crearea mai multor diviziuni a Rețelei de informații contabile agricole (diviziune RICA), Guvernul va putea înființa la nivelul fiecărei diviziuni RICA un comitet regional al rețelei de informații.

 

Fiecare exploatație agricolă participantă, conform proiectului, va constitui subiectul unei fișe a exploatației agricole anonime și individuale care va cuprinde informațiile contabile care permit: caracterizarea exploatației cu evidență contabilă proprie prin raportare la elementele esențiale ale factorilor de producție ai acesteia; evaluarea venitului exploatației în diversele sale forme; verificarea prin sondaj a veridicității informațiilor furnizate.

 

Proiectul prevede că Guvernul va stabili principalelor grupe de informații contabile care urmează să fie colectate, normele generale de colectare a informațiilor, forma și modelul fișei exploatației. Totodată, se prevede a fi interzisă utilizarea într-un scop fiscal a oricărei date contabile individuale sau a oricărei informații individuale obținute pe baza aplicării noilor prevederi care, după cum se propune, urmează să intre în vigoare în termen de 24 luni de la data publicării în MO.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

715 views

The date of publishing:

01 November /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

Producătorii agricoli | activitatea economica

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon