News

Raportul privind executarea BASS în 2023 a fost prezentat Parlamentului

Conform Raportului privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2023, prezentat de Casa Națională de Asigurări Sociale în plenul Parlamentului, veniturile BASS au fost executate în anul precedent la un nivel de 99,3%, iar cheltuielile la nivel de 99,1% din suma preconizată.

 

Astfel, în anul 2023 la BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 38604434, 4 mii lei sau cu 0,7% mai puțin decât prevederile anuale. În structura veniturilor totale, ponderea veniturilor proprii a constituit 57,2%, iar transferurile de la bugetul de stat, respectiv – 42,8%.

 

Cât privește cheltuielile BASS, cheltuielile executate au crescut cu 14,2%.  Cheltuielile destinate pensiilor pentru limita de vârstă dețin ponderea majoră în cheltuielile efective totale pentru pensile de asigurări sociale – 84% din total. Numărul beneficiarilor de pensii pentru limita de vârstă a constituit, la 1 ianuarie anul curent, 528666 persoane, fiind în creștere cu 2649 persoane față de anul 2023. Pensia medie, urmare a măsurilor implementate pe parcursul anului a crescut cu 16,4% și la situația din 1 ianuarie 2024 a constituit 3683 lei.

 

Totodată, cheltuielile destinate pentru acordarea ajutorului socal unor categorii de populație au constituit 71 2406,7 mii lei, numărul beneficiarilor constituind la 1 ianuarie 2023 – 9548 de familii, iar mărimea medie lunară a ajutorului sociale fiind de 1996 lei, cu 277 lei mai mult decât în anul precedent.

 

Conform rezultatelor executării, BASS în anul 2023 s-a încheiat cu un sold bugetar (excedent) de 79 754,8 mii lei.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

185 views

The date of publishing:

19 June /2024 07:56

Catalogul tematic

Asigurare socială de stat | Noutăți fiscale

Tags:

asigurare obligatorie de asistenta sociala | raport de activitate | parlament | forma BASS

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon