Catalogul instituţiilor

Ministerul Afacerilor Interne

este organul central al administraţiei publice, care își exercită atribuţiile în domeniul dreptului public. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţie, legile şi regulamentele adoptate de Parlament, decretele prezidenţiale, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului şi tratate internaţionale relevante.

www.mai.gov.md

07
05 2020
370

Obținerea dreptului de ședere a lucrătorilor străini, mai simplă

Obligativitatea autentificării notariale a contractului de locaţiune a spaţiului locativ pentru lucrătorii străini ar putea fi exclusă. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne ce are ca scop simplificarea procedurii de obținere a dreptului de ședere în Republica Moldova a fost propus spre consultări publice.

Documentul derivă din necesitatea reglementării mai eficiente a proceselor migraţionale în aspecte ce țin de imigrarea străinilor în scop de muncă pentru asigurarea intereselor economiei naționale și diminuarea deficitului forței de muncă format pe piața autohtonă în urma emigrării populației de vârsta aptă de muncă.
Detalii
27
09 2019
942

Permisul de conducere va conține subcategorii noi

În permisul de conducere ar putea fi menționată și subcategoria de vehicule, în cazul în care persoana deţine permis valabil pentru conducerea autovehiculelor din categoria de bază. Propunerea are ca scop asigurarea liberei circulaţii a deţinătorilor de permise moldoveneşti în trafic internaţional, prin preluarea unor practici internaţionale în acest sens.

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier.
Detalii
15
01 2019
405

Mijloace financiare pentru unele autorități publice

Ministerul Finanțelor va aloca, din Fondul de intervenție al Guvernului, circa 165 mii lei Ministerului Afacerilor Interne pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente produse la 23 martie 2018. Totodată, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă îi vor fi alocați aproape 149 mii lei pentru achitarea serviciilor contractate la lichidarea consecințelor deflagrației produse la 6 octombrie 2018 în blocul locativ din mun. Chişinău, bd. Moscova.

În aces sens, MAI propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale și a Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului.
Detalii
25
09 2018
614

Documentele de călătorie ale străinilor pentru intrarea în RM

Unele persoane străine vor prezenta, la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, acte suplimentare. Este vorba despre „Document de călătorie pentru refugiaţi” și „Document de călătorie pentru apatrizi”.

Guvernul a aprobat în ședința din 24 septembrie curent o hotărâre ce prevede modificări și completări la Lista documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a RM.
Detalii
04
09 2018
552

Constatarea amiabilă a accidentului rutier

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede completarea Codului contravențional și a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de automobile cu articole ce vor reglementa constatarea amiabilă a accidentului rutier.
Detalii
24
07 2018
1744

„Prima Casă”, la a treia etapă

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, care vor să aplice în cadrul Programului de Stat „Prima Casă”.

Aceasta este a treia etapă a Programului „Prima Casă” și are ca scop acordarea de sprijin financiar pentru procurarea locuințelor de către familiile cu copii. Se prevede compensarea treptată din bugetul de stat a creditului ipotecar, de la 10% până la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie.
Detalii
06
07 2018
480

План борьбы с коррупцией в органах МВД

Кабинет министров утвердил Отраслевой план действий по борьбе с коррупцией в области обеспечения общественного порядка на 2018-2020 гг. Документ был разработан в соответствии с Национальной стратегией по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 гг.

В первую очередь, утвержденный правительством план предусматривает повышение уровня неподкупности, ответственности, прозрачности и устойчивости перед рисками коррупции служащих центрального аппарата, административных органов и учреждений, подведомственных МВД.
Detalii
28
06 2018
401

Compensarea cheltuielilor pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale

Din Fondul de intervenție a Guvernului vor fi alocate autorităților publice, pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale, 2, 3 mil. lei.

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede alocarea mijloacelor financiare și eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat
Detalii
04
04 2018
643

Reducerea funcțiilor de conducere la Serviciul Tehnologii Informaționale

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale din subordinea sa.

Elaborarea unui nou regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale este dictată de aducerea în concordanță a cadrului normativ existent cu noile prevederi ale Legii cu privire la Guvern, Legii privind administrația publică central de specialitate, Convenţiei privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud — Est, semnată la Viena la 5 mai 2006 și alte acte normative.
Detalii
14
02 2018
580

Deputaţii şi Preşedintele ţării nu pot declara grevă

Funcționarii publici de conducere de nivel superior și funcționarii publici de conducere din cadrul Parlamentului, Cancelariei de Stat și Preşedenţiei nu vor putea participa la greve.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotarire a Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului unitatilor, sectoarelor si serviciilor al caror salariati nu pot participa la greva, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.656 din 11 iunie 2004.
Detalii