Catalogul instituţiilor

Ministerul Afacerilor Interne

este organul central al administraţiei publice, care își exercită atribuţiile în domeniul dreptului public. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţie, legile şi regulamentele adoptate de Parlament, decretele prezidenţiale, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului şi tratate internaţionale relevante.

www.mai.gov.md

15
01 2019
233

Mijloace financiare pentru unele autorități publice

Ministerul Finanțelor va aloca, din Fondul de intervenție al Guvernului, circa 165 mii lei Ministerului Afacerilor Interne pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente produse la 23 martie 2018. Totodată, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă îi vor fi alocați aproape 149 mii lei pentru achitarea serviciilor contractate la lichidarea consecințelor deflagrației produse la 6 octombrie 2018 în blocul locativ din mun. Chişinău, bd. Moscova.

În aces sens, MAI propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale și a Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului.
Detalii
25
09 2018
441

Documentele de călătorie ale străinilor pentru intrarea în RM

Unele persoane străine vor prezenta, la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, acte suplimentare. Este vorba despre „Document de călătorie pentru refugiaţi” și „Document de călătorie pentru apatrizi”.

Guvernul a aprobat în ședința din 24 septembrie curent o hotărâre ce prevede modificări și completări la Lista documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a RM.
Detalii
04
09 2018
441

Constatarea amiabilă a accidentului rutier

În Parlament este înregistrat un proiect de lege ce prevede completarea Codului contravențional și a Legii cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de automobile cu articole ce vor reglementa constatarea amiabilă a accidentului rutier.
Detalii
24
07 2018
1382

„Prima Casă”, la a treia etapă

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, care vor să aplice în cadrul Programului de Stat „Prima Casă”.

Aceasta este a treia etapă a Programului „Prima Casă” și are ca scop acordarea de sprijin financiar pentru procurarea locuințelor de către familiile cu copii. Se prevede compensarea treptată din bugetul de stat a creditului ipotecar, de la 10% până la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie.
Detalii
06
07 2018
380

План борьбы с коррупцией в органах МВД

Кабинет министров утвердил Отраслевой план действий по борьбе с коррупцией в области обеспечения общественного порядка на 2018-2020 гг. Документ был разработан в соответствии с Национальной стратегией по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 гг.

В первую очередь, утвержденный правительством план предусматривает повышение уровня неподкупности, ответственности, прозрачности и устойчивости перед рисками коррупции служащих центрального аппарата, административных органов и учреждений, подведомственных МВД.
Detalii
28
06 2018
290

Compensarea cheltuielilor pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale

Din Fondul de intervenție a Guvernului vor fi alocate autorităților publice, pentru lichidarea consecințelor calamităților naturale, 2, 3 mil. lei.

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare publică un proiect de hotărâre de Guvern ce prevede alocarea mijloacelor financiare și eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat
Detalii
04
04 2018
455

Reducerea funcțiilor de conducere la Serviciul Tehnologii Informaționale

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare un proiect de regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale din subordinea sa.

Elaborarea unui nou regulament privind organizarea și funcționarea Serviciului Tehnologii Informaționale este dictată de aducerea în concordanță a cadrului normativ existent cu noile prevederi ale Legii cu privire la Guvern, Legii privind administrația publică central de specialitate, Convenţiei privind cooperarea poliţienească în Europa de Sud — Est, semnată la Viena la 5 mai 2006 și alte acte normative.
Detalii
14
02 2018
467

Deputaţii şi Preşedintele ţării nu pot declara grevă

Funcționarii publici de conducere de nivel superior și funcționarii publici de conducere din cadrul Parlamentului, Cancelariei de Stat și Preşedenţiei nu vor putea participa la greve.

Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale propune spre consultare un proiect de hotarire a Guvernului cu privire la modificarea Nomenclatorului unitatilor, sectoarelor si serviciilor al caror salariati nu pot participa la greva, aprobat prin Hotarirea Guvernului nr.656 din 11 iunie 2004.
Detalii
31
01 2018
453

Beneficiarii de protecţie internațională pot primi lunar un ajutor bănesc de 922 lei

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare proiectul privind aprobarea cuantumului ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecţie internațională în anul 2018. Acesta este elaborat pentru a executa prevederile Legii privind azilul în Republica Moldova, potrivit căreia beneficiarii de protecţie internațională au dreptul la ajutor bănesc, în limitele disponibilităților financiare ale statului, dacă sunt lipsiți de mijloacele de existenţă.
Detalii
12
01 2018
1332

Constituirea CIPAL ne costă aproape 472 mil. lei

În prima şedinţă a Guvernului din anul curent au fost aprobate două proiecte de hotărâri ale Executivului ce ţin de constituirea Centrul integrat de pregătire pentru aplicarea legii (CIPAL), structura, organigrama, efectivul-limită de 18 unităţi şi Planul de acțiuni pentru anii 2018-2021 privind înfiinţarea acetuia.
Detalii