Catalogul instituţiilor

Ministerul Afacerilor Interne

este organul central al administraţiei publice, care își exercită atribuţiile în domeniul dreptului public. În activitatea sa, Ministerul se conduce de Constituţie, legile şi regulamentele adoptate de Parlament, decretele prezidenţiale, hotărîrile şi ordonanţele Guvernului şi tratate internaţionale relevante.

www.mai.gov.md

17
09 2021
247

Spațiu informațional unitar pentru evidența contravențiilor

Proiectul Conceptului Sistemului informaţional automatizat de evidenţă a contravenţiilor, a cauzelor contravenţionale şi a persoanelor care au comis contravenţii și a Regulamentului cu privire la evidenţa unică a contravenţiilor, a cauzelor contravenționale şi a persoanelor care au săvârşit contravenții a fost înaintat de către Ministerul Afacerilor Interne pentru examinare în cadrul ședinței secretarilor de stat.
 
Sistemul constituie baza formării Registrului contravenţiilor, ce va include totalitatea informaţiei sistematizate cu caracter contravenţional. La rândul său, Registrul reprezintă un spaţiu informaţional unitar şi va constitui unica sursă oficială de informaţii cu caracter contravenţional
Detalii
23
07 2021
465

Categoriile de plătitori ai PAM pot fi extinse

Lista categoriilor de plătitori ai primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală în sumă fixă, care se asigură în mod individual (anexa nr.2 la Legea nr.1593/2002 cu privire la mărimea, modul şi termenele de achitare a primelor de asigurare obligatorie de asistenţă medicală) ar putea fi extinsă. Ministerul Afacerilor Interne a inițiat consultările publice asupra proiectului hotărârii de Guvern privind aprobarea proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative ce poate aduce atingere la partu legi (Legea nr. 105/2018 cu privire la promovarea ocupării forței de muncă și asigurarea de șomaj; Legea nr. 270/2008 privind azilul în Republica Moldova; Legea nr. 200/2010 privind regimul străinilor în Republica Moldova și Legea nr.1593/2002).


Detalii

07
05 2020
921

Obținerea dreptului de ședere a lucrătorilor străini, mai simplă

Obligativitatea autentificării notariale a contractului de locaţiune a spaţiului locativ pentru lucrătorii străini ar putea fi exclusă. Proiectul elaborat de Ministerul Afacerilor Interne ce are ca scop simplificarea procedurii de obținere a dreptului de ședere în Republica Moldova a fost propus spre consultări publice.

Documentul derivă din necesitatea reglementării mai eficiente a proceselor migraţionale în aspecte ce țin de imigrarea străinilor în scop de muncă pentru asigurarea intereselor economiei naționale și diminuarea deficitului forței de muncă format pe piața autohtonă în urma emigrării populației de vârsta aptă de muncă.
Detalii
27
09 2019
2853

Permisul de conducere va conține subcategorii noi

În permisul de conducere ar putea fi menționată și subcategoria de vehicule, în cazul în care persoana deţine permis valabil pentru conducerea autovehiculelor din categoria de bază. Propunerea are ca scop asigurarea liberei circulaţii a deţinătorilor de permise moldoveneşti în trafic internaţional, prin preluarea unor practici internaţionale în acest sens.

Ministerul Afacerilor Interne propune spre consultare publică proiectul hotărârii de Guvern cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la permisul de conducere, organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea permisului de conducere și condițiile de admitere la traficul rutier.
Detalii
15
01 2019
1030

Mijloace financiare pentru unele autorități publice

Ministerul Finanțelor va aloca, din Fondul de intervenție al Guvernului, circa 165 mii lei Ministerului Afacerilor Interne pentru lichidarea consecinţelor ninsorilor abundente produse la 23 martie 2018. Totodată, Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă îi vor fi alocați aproape 149 mii lei pentru achitarea serviciilor contractate la lichidarea consecințelor deflagrației produse la 6 octombrie 2018 în blocul locativ din mun. Chişinău, bd. Moscova.

În aces sens, MAI propune spre consultare proiectul hotărârii de Guvern cu privire la alocarea mijloacelor financiare. Documentul a fost elaborat în conformitate cu prevederile Legii finanțelor publice şi responsabilității bugetar-fiscale și a Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgenţă ale Guvernului.
Detalii
25
09 2018
1066

Documentele de călătorie ale străinilor pentru intrarea în RM

Unele persoane străine vor prezenta, la traversarea frontierei de stat a Republicii Moldova, acte suplimentare. Este vorba despre „Document de călătorie pentru refugiaţi” și „Document de călătorie pentru apatrizi”.

Guvernul a aprobat în ședința din 24 septembrie curent o hotărâre ce prevede modificări și completări la Lista documentelor de călătorie acceptate pentru traversarea de către străini a frontierei de stat a RM.
Detalii
24
07 2018
2233

„Prima Casă”, la a treia etapă

Ministerul Finanțelor propune spre consultare Regulamentul privind modul de acordare din bugetul de stat a compensațiilor familiilor cu copii, care vor să aplice în cadrul Programului de Stat „Prima Casă”.

Aceasta este a treia etapă a Programului „Prima Casă” și are ca scop acordarea de sprijin financiar pentru procurarea locuințelor de către familiile cu copii. Se prevede compensarea treptată din bugetul de stat a creditului ipotecar, de la 10% până la 100%, în funcție de numărul copiilor în familie.
Detalii
06
07 2018
778

План борьбы с коррупцией в органах МВД

Кабинет министров утвердил Отраслевой план действий по борьбе с коррупцией в области обеспечения общественного порядка на 2018-2020 гг. Документ был разработан в соответствии с Национальной стратегией по неподкупности и борьбе с коррупцией на 2017-2020 гг.

В первую очередь, утвержденный правительством план предусматривает повышение уровня неподкупности, ответственности, прозрачности и устойчивости перед рисками коррупции служащих центрального аппарата, административных органов и учреждений, подведомственных МВД.
Detalii