Catalogul instituţiilor

AO „Ecofin-Consult”

Asociaţia Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova,, înfiinţată la 21 iunie 2004, este o organizaţie necomercială şi neafiliată politic, cu o vastă experienţă în protecţia drepturilor şi promovarea intereselor contribuabililor, în special, ale auditorilor şi consultanţilor în management, precum şi în domeniile prestării serviciilor de proiectare, implementare a sistemelor de management calitate / mediu / siguranţa alimentului / securitate şi sănătate ocupaţională / securitatea informaţiei, al prestării serviciilor de instruire a audienţilor şi de consultanţă în domeniul economic, financiar-fiscal, contabil, antreprenorial. Asociaţia îşi realizează activitatea în folosul societăţii pe întreg teritoriul Republicii Moldova.
05
04 2018
2274

Legea Contabilității, raportarea statistică și așteptările contabililor profesioniști

Perfecționarea contabilității și raportării financiare este o preocuparea permanentă a Ministerului Finanțelor, a afirmat Lidia Foalea, șefa Direcției reglementarea contabilității și auditului în sectorul corporativ din cadrul ministerului, în cadrul celei de-a IV ediții a Conferinței Naționale a Contabililor, dedicată Zilei Profesionale a Contabilului.

Aceasta a menționat faptul că autoritățile și-au asumat angajamentul de transpune în legislația națională prevederile acquis-lui comunitar în domeniul financiar și sectorul corporativ, referindu-se la noua Lege a Contabilității, ce va intra în vigoare la 1 ianuarie 2019.
Detalii
01
04 2016
834

AO „EcoFin-Consult”, Reprezentant Național al Republicii Moldova în Organizația Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia, organizează cea de-a treia Conferință Științifică Internațională dedicată sărbătorii naționale Ziua Profesională a Contabilului, cu genericul: ”Profesia contabilă – realizări și perspective”

În scopul susținerii și promovării profesiei contabile din Republica Moldova, conferința se va desfășura la data de 04 aprilie, începînd cu orele 10.00, de Ziua Națională a Contabilului, în incinta Summit Events & Conference Center, Sala Roșie (mun. Chișinău, str. Tighina, 49/3).
Detalii
01
04 2015
1733

Profesia contabilă – viziune pentru viitor

Asociaţia Obştească a Auditorilor şi Consultanţilor în Management din Republica Moldova AO „EcoFin-Consult”, Reprezentant Naţional al Republicii Moldova în Organizaţia Europeană pentru Calitate (EOQ) şi membru cu drepturi depline al acesteia, organizează cel de-al doilea Congres Naţional al Contabililor din Republica Moldova, cu participare internațională, acreditat științific, consacrat aniversării a cinci ani de la instituirea sărbătorii naţionale “Ziua Profesională a Contabilului”, cu genericul: „PROFESIA CONTABILĂ – VIZIUNE PENTRU VIITOR”.
Detalii