Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Amortizarea

Amortizarea în scopuri fiscale se calculează pentru imobilizările necorporale și
pentru mijloacele fixe folosite în activitatea de întreprinzător, a căror perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea depăşeşte suma stabilită de art.261 alin.(2) din Codul fiscal.

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon