Доступные
услуги

Для оформления заказа выберите из списка необходимую услугу

icon

Поисковый фильтр каталога

Amortizarea

Amortizarea în scopuri fiscale se calculează pentru imobilizările necorporale și
pentru mijloacele fixe folosite în activitatea de întreprinzător, a căror perioadă de exploatare este mai mare de un an, iar valoarea depăşeşte suma stabilită de art.261 alin.(2) din Codul fiscal.

Ключевые слова:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon