Availables
services

For the command select the service you want from the category

icon

Search in the catalog

Persoana fizică

 

Persoana fizica


Articolul 5. Noţiuni generale
a) cetăţean al Republicii Moldova, cetăţean străin, apatrid;
b) forma organizatorică cu statut de persoană fizică, potrivit legislaţiei, inclusiv întreprinzătorul individual, gospodăria ţărănească (de fermier), dacă prezentul cod nu prevede altfel.

 

 

 

Codul fiscal nr. 1163-XIII din 24.04.1997

 

 

 

http://www.lex.md/fisc/codfiscaltxtro.htm#A5

 

Tags:

article image
article image
article image
article image
article image
article image
article image
icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon