News

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în 5 luni ale anului 2024

 

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în primele 5 luni ale anului 2024, în bugetul asigurărilor sociale de stat au fost acumulate venituri în sumă totală de 19014,1 mil. lei sau 44,4% din planul anual aprobat.

 

Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 9730,0 mil. lei sau 41,0% din prevederile anuale, în creștere cu 1406,0 mil. lei (16,9%) fată de perioada similară a anului trecut.

 

Alte venituri au fost încasate în sumă de 270,7 mil. lei,  din care partea preponderentă sau 266,8 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor pentru tehnologia informației, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 20,3%.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanțat în sumă de 9013,4 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanțare, din care:

 - 5563,4 mil. lei - destinate plății  prestațiilor de asistenta  socială şi altor plăti, care conform legislației sunt finanțate din bugetul de stat, acestea fiind cu 852,3 mil. lei (18,1%) mai mari în raport cu aceiași perioadă a anului precedent;

- 3450,0 mil. lei - destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat.

 

Cheltuielile totale au fost executate în sumă de 17830,3 mil. lei sau 41,7% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cheltuielile au fost mai mari cu 2106,9 mil. lei sau cu 13,4%.

 

Executarea bugetului asigurărilor sociale de stat în primele 5 luni ale anului 2024 s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor cu suma de 1183,8 mil. lei.

Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 iunie 2024 a constituit 1183,6 mil. lei.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova

186 views

The date of publishing:

17 June /2024 14:18

Catalogul tematic

Noutăți | Asigurare socială de stat

Tags:

cheluieli | asigurare sociala | venituri

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon