News

Expiră termenul – limită pentru depunerea cererilor de compensare a cheltuielilor unităților din învățământul dual

Oragnizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului anunță că  la 15 septembrie expiră termenul – limită pentru depunerea cererilor de compensare a cheltuielilor unităților din învățământul dual.

 

Solicitarea compensației se efectuează prin depunerea online a unei cereri tipizate la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, însoțită de documente confirmative la următorul link - https://survey.odimm.md/aplica/#/203

Aceste cheltuieli vor fi decontate în proporție de cel mult 50% și vizează:

  • instruirea și retribuirea muncii maistrului-instructor al unității;
  • transport, hrană și cazare;
  • remunerație de formare profesională;
  • materialele necesare formării profesionale a elevilor (unelte și/sau materiale consumabile);
  • alte cheltuieli ordinare și necesare.

 

Conform Regulamentului privind modul de compensare a cheltuielilor unităților în învățământul dual, se compensează cheltuielile suportate de unitate pentru fiecare elev instruit în învățământul dual, care a absolvit programul de formare profesională sau a promovat anul de studii în anul de gestiune.

 

ODA, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii, însoțită de setul complet de documente va comunica unității, prin intermediul poștei electronice, acceptarea sau respingerea cererii, cu argumentarea motivului refuzului în cazul în care aceasta nu a îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute sau în cazul în care datele prezentate sunt eronate ori incomplete.

 

Amintim, cererea se depune începând cu data de 1 august și până la data de 15 septembrie inclusiv a anului în curs. Cererile depuse după data menționată nu se examinează.

 

Plata compensației se efectuează până la sfârșitul anului în care a fost depusă cererea.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

197 views

The date of publishing:

13 September /2023 08:37

Domeniu:

Noutăți

Tags:

invatamint dual

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon