News

Normele cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, revizuite

Intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1,00, stabilit în Anexa nr. 4 la HG nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară se va reexamina de organul central de specialitate al administrației publice de resort, anual la fiecare modificare a salariului minim pe țară.

 

În cadrul ședinței din 7 iunie anul curent cabinetul de miniștri a aprobat proiectul hotărârii de guvern cu privire la modificarea HG nr. 743/2002 cu privire la salarizarea angajaților din unitățile cu autonomie financiară, elaborat în scopul eliminării neclarităților în procesul de implementare a prevederilor HG nr. 743/2002 modificate prin HG nr. 874/2022.

 

Odată cu intrarea în vigoare a modificărilor susținute de Guvern, diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor, se va efectua gradual pornind de la salariul minim.

 

Totodată, se prevede că cuantumul lunar total al salariului conducătorului nu include premiile unice acordate la datele jubiliare personale, cu prilejul sărbătorilor profesionale și al zilelor de sărbătoare nelucrătoare, recompensa în baza rezultatelor activității anuale a unității, precum și ajutorul material.

 

Normele revizuite stabilesc că conducătorii întreprinderilor de stat, întreprinderilor de stat, municipale, ai societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat și ai entităților monopoliste care în perioada lor de activitate au admis (admit) restanțe la plata salariilor angajaților, pe lângă nu vor putea beneficia de dreptul de a primi premii, sporuri la salariu, recompense, plăți cu caracter unic stabilite de Guvern sau alte plăti de stimulare, cu excepția ajutorului material sau altor plăți cu caracter de compensare.

 

Modificările prevăd că cuantumul maxim al recompensei anuale acordate pentru rezultatele activității economico-financiare pentru conducătorii întreprinderilor de stat, municipale, ai societăților pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat și ai unităților monopoliste care beneficiază de subvenții/granturi de la buget nu poate depăși 50% din salariul de funcție lunar.

 

Prin proiectul aprobat cu un punct nou va fi completată și nota la anexa nr. 4 la HG nr. 743/2002 conform căruia intervalul pentru stabilirea salariilor tarifare/de funcție calculat aplicând coeficientul de complexitate pe tipuri de lucrări și ramuri ale economiei naționale cu valoarea 1,00 este obligatoriu pentru aplicare pentru întreprinderile de stat, municipale, societățile pe acțiuni cu capital integral sau majoritar de stat, entitățile monopoliste, autoritățile și instituțiile publice la autogestiune. Respectiv, pentru celelalte unități au un caracter orientativ în procesul de negociere a părților.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Guvernul Republicii Moldova

1117 views

The date of publishing:

07 June /2023 10:36

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

sectorul financiar | drepturi salariale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon