News

Reglementarea aplicării facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială

Persoanele cu dizabilități ale aparatului locomotor vor putea alege, la cerere, în schimbul compensației prevăzute1 la art.49 alin.(2) din Legea nr.60/2012 privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități, dreptul de a importa, o dată la 5 ani, cu scutire de drepturi de import, un mijloc de transport (reutilat în mod corespunzător), clasificat la poziția tarifară 8703 (cu capacitatea cilindrică a motorului de până la 2500 cminclusiv), indiferent de termenul de exploatare.

 

Noua redacție a pct.14 din Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială (Regulament), aprobat prin HG nr.474/2016, este prevăzută în proiectul modificărilor la un șir de Hotărâri ale Guvernului ce țin de implementarea politicii fiscale și vamale, elaborat de Ministerul Finanțelor în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 356/2022 (politica vamală și fiscal pentru anul 2023), intrate în vigoare din 1 ianuarie anul curent. Inițiativa a fost inclusă pe ordinea de zi a ultimei ședințe ale secretarilor generali de stat.

 

Proiectul propune completat actului normativ cu noi prevederi care vor stabili că în sensul Regulamentului, mijloacele de transport reutilate în modul corespunzător reprezintă mijloacele de transport care sunt echipate de uzina producătoare sau reutilate legal cu agregate suplimentare necesare şi dotate cu mecanisme speciale pentru adaptarea acestora, corespunzător necesităților de deplasare a persoanelor cu dizabilități locomotorii și care sunt construite/adaptate special pentru transportarea persoanelor cu dizabilități locomotorii.

 

În certificatul de înmatriculare a mijlocului de transport reutilat, în rubrica „Anul producerii” va fi indicat anul fabricării caroseriei, iar în rubrica „Note speciale” făcută mențiunea „Reutilat în anul:_, nr. Certificatului de reutilare:_”. Reutilarea mijloacelor de transport respective va putea fi realizată doar la stațiile/centrele tehnice autorizate în acest domeniu care nu se află pe teritoriul RM.

 

Totodată, în condițiile aprobării proiectului în redacția propusă, reutilarea mijloacelor de transport menționate supra după import, astfel ca acestea să piardă caracteristicile specifice mijloacelor de transport destinate transportării persoanelor cu dizabilități ale aparatului locomotor se va considera utilizare a mijlocului de transport contrar destinației finale.

 

Regulamentul poate fi completat cu o normă nouă conform căreia în cazul în care se va constata ca mijlocul de transport nu se utilizează conform destinației finale si există declarația pe propria răspundere a titularului regimului vamal, automobilul se va considera plasat în destinație vamală abandon în favoarea statului și se va valorifica conform legii.

 

Se preconizează că modificările vor intra în vigoare la data publicării în MO şi se vor pune în aplicare începând cu perioada fiscală a anului 2023.

 

-------------------

1Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi

 

Articolul 49. Compensaţia pentru serviciile de transport

(2) Compensaţia pentru serviciile de transport se acordă persoanelor cu dizabilităţi locomotorii, persoanelor cu dizabilități severe şi accentuate, copiilor cu dizabilităţi, precum şi persoanelor care însoţesc persoane cu dizabilități severe sau copii cu dizabilităţi, cel puțin o dată în trimestru, la locul de reşedinţă, din bugetul de stat, prin transferuri cu destinaţie specială către bugetele unităţilor administrativ-teritoriale de nivelul al doilea.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

914 views

The date of publishing:

29 March /2023 07:59

Domeniu:

Persoana fizică | Noutăți

Tags:

import automobile | persoane cu dizabilitati | facilitate fiscala

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon