News

Serviciile de îngrijire individualizată a copiilor, în baza patentei de întreprinzător

Serviciile de îngrijire individualizată a copiilor se prestează de către îngrijitorul calificat cu condiția deținerii patentei de întreprinzător pentru genul de activitate servicii de îngrijire individualizată a copilului, eliberată în conformitate cu Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător. Detalii despre prestarea serviciilor de îngrijire a copilului în baza patentei de întreprinzător aici.

 

În Monitorul Oficial din 14 septembrie a fost publicată Hotărârea nr. 572 din 2 august 2023, prin care au fost aprobate regulamentele cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor: Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor organizate de angajator la locul de muncă, Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire individualizată a copiilor și Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire a copiilor de tip familial.

 

Astfel, potrivit Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea serviciilor alternative de îngrijire individualizată, îngrijitorul are obligația de a se încadra în sistemul asigurărilor sociale de stat și în sistemul asigurării obligatorii de asistență medicală. Încadrarea în sistemul asigurărilor sociale de stat se realizează prin achitarea contribuției de asigurări sociale de stat obligatorii în sumă fixă anuală (taxa fixă anuală) pentru întreaga perioadă în care se intenționează a desfășura activitatea în baza patentei de întreprinzător.

 

Cererea pentru eliberarea patentei de întreprinzător poate fi depusă în format electronic, prin intermediul Sistemului informațional automatizat „Cabinetul personal al contribuabilului” sau fizic la sediul organului fiscal teritorial din raza domiciliului.

 

Serviciul de îngrijire individualizată se prestează în baza contractului de prestări servicii încheiat între îngrijitor și reprezentantul legal al copilului. Totodată, reprezentantul copilului va putea identifica persoana care va putea fi contractată în calitate de îngrijitor prin accesarea sistemului informațional dezvoltat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

Activitățile de îngrijire a copilului vor fi individualizate, adaptate vârstei copilului și coordonate cu reprezentanții legali ai acestuia.

 

Cât privește remunerația, conform Regulamentului, cuantumul remunerației pentru activitatea de îngrijire se negociază de către îngrijitor și reprezentantul legal al copilului și se specifică în contractul încheiat între aceștia. Cuantumul remunerației pentru o oră de activitate nu poate fi mai mic decât cuantumul salariului minim pe țară per oră, pentru atribuțiile prevăzute în planul de activități.  Remunerarea se calculează și se achită având în vedere numărul orelor efectiv prestate, conform registrului de evidență a timpului, dacă părțile prin contract nu au convenit o altă modalitate de calcul.

 

 

Regulamentul mai prevede că îngrijitorului i se permite desfășurarea activității în baza patentei de întreprinzător cu condiția ca veniturile obținute din prestarea serviciilor de îngrijire a copilului să nu depășească 300 mii lei într-o perioadă de 12 luni consecutive.

 

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

306 views

The date of publishing:

15 September /2023 08:00

Domeniu:

Noutăți

Tags:

îngrijirea copilului | patenta de întreprinzător

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon