News

Supravegherea sistemului financiar non-bancar de către BNM

Practicarea activităților profesioniste pe piața financiară nebancară, reglementate și supravegheate de Banca Națională a Moldovei, fără act cu caracter permisiv sau fără îndeplinirea condiției de înregistrare stabilite de lege pentru desfășurarea activităților respective, ar putea fi sancționată cu amendă de la 60 la 300 de unităţi convenţionale.

 

Pe agenda ședinței secretarilor generali a fost inclus un proiect de lege ce are ca scop asigurarea exercitării competențelor atribuite Băncii Naționale a Moldovei, prin uniformizarea unor aspecte care vizează atribuțiile de supraveghere și control.

 

Astfel, proiectul prevede completarea Codului contravențional cu un articol nou ce va reglementa sancționarea activității neautorizate pe piața financiară nebancară.

 

Proiectul a fost elaborat în vederea implementării Legii nr.178/2020 pentru modificarea unor acte normative, prin care au fost atribuite Băncii Naționale a Moldovei unele competențe de reglementare și supraveghere a sistemului financiar non-bancar, în particular, a atribuțiilor de licențiere/avizare/înregistrare, reglementare și supraveghere a activității asigurătorilor, reasigurătorilor, intermediarilor în asigurări și/sau în reasigurări, a Biroului Național al Asigurătorilor de Autovehicule din R. Moldova, a asociațiilor de economii și împrumut, a birourilor istoriilor de credit și a organizațiilor de creditare nebancară – atribuții exercitate anterior de Comisia Națională a Pieței Financiare (CNPF).

 

Conform proiectului, în scopul realizării supravegherii, autoritatea de supraveghere poate solicita de la autorităţi publice şi alte persoane să prezinte orice informaţii de care dispun, referitoare la activitatea asociațiilor de economii și împrumut, membrii și administratorii acestora, precum și referitoare la activitatea organizațiilor de creditare nebancară, deținătorii de participațiuni/acționarii și beneficiarii efectivi ai acestora.

 

Totodată, proiectul de lege prevede o trecere la regimul de sancționare administrativă, cu un mecanism de determinare a sancțiunilor proporțional situației financiare a subiectului sancționat și cu luarea în considerare a gravității încălcării și a altor circumstanțe aferente.

author icon

Marina Căldare

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD" | Banca Naţională a Moldovei

701 views

The date of publishing:

06 April /2023 07:58

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

sector nebancar

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon