News

Veniturile și cheltuielile BASS pot fi majorate

Ministerul Muncii și Protecției Sociale a înaintat pentru consultări publice proiectul pentru modificarea Legii nr. 357/2022 bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, elaborat de Casa Națională de Asigurări Sociale cu scopul precizării veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat (BASS), întru aducerea în corespundere cu indicatorii incluși în proiectul de modificare a Legii nr. 359/2022 bugetului de stat pe anul 2023.

 

Astfel, se propune majorarea veniturilor și cheltuielilor BASS cu 114,2 mil. lei sau de la 38,68 mld. lei până la 38,79 mld. lei.

 

În afirmația autorilor proiectului, necesitatea precizării BASS este condiționată atât de rezultatele executării indicatorilor bugetului în primul semestru al anului curent, cât și de dinamica contingentului de beneficiari și a mărimilor medii ale prestațiilor sociale, actualizarea de către Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării a prognozei indicatorilor macroeconomici, precum și de asigurarea implementării unei activități noi – acordarea unei alocații speciale de merit.

 

Totodată, indicatorii bugetului asigurărilor sociale de stat se aduc în corespundere cu indicatorii stabiliți în Legea nr. 359/2022, la partea de transferuri de la bugetul de stat către BASS.

 

De menționat, că în ianuarie-iulie anul curent, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de peste 23 mld. lei, care constituie 59,5% din planul anual precizat (38,68 mld. lei). Contribuții de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 12,1 mld. lei sau 57,3% din prevederile anuale, în creștere cu circa 1,74 mld. lei (16,7%) față de perioada similară a anului trecut. Alte venituri au fost încasate în sumă de 325 mil. lei, din care partea preponderentă sau 316,7 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenții parcurilor IT, care a crescut comparativ cu perioada respectivă a anului trecut cu 38,4%.

 

Pe parcursul primelor șapte luni ale anului curent cheltuielile totale din BASS au fost executate în sumă de 22,1 mld. lei sau 57,2% din suma anuală planificată. Comparativ cu perioada similară a anului trecut, cheltuielile au fost mai mari cu 3,34 mld. lei sau cu 17,8%. Executarea BASS în perioada data s-a încheiat cu depășirea veniturilor asupra cheltuielilor în sumă de circa 882,7 mil. lei. Soldul mijloacelor bănești la conturile CNAS la situația din 1 august 2023 a constituit 882,7 mil. lei.

 

Propunerile cu privire la îmbunătățirea proiectului vor fi acceptate până la 11 septembrie anul curent.

Tatiana Smeșnaia

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

629 views

The date of publishing:

04 September /2023 08:00

Catalogul tematic

Noutăți

Tags:

bass | cheltuieli publice | venituri fiscale

0 comments

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon