24
05 2017
1484

Neli Muntean: Raportarea integrată trebuie să se transforme din retorică în realitate

Primăvara se va încheia frumos pentru mediul academic. În perioada 27-28 mai curent, Academia de Studii Economice din Moldova va fi gazda Conferinței Științifice Internaționale cu genericul “Analiza economico-financiară în contextul raportării integrate: Paradigme educaționale și provocări profesionale”. Publicația Periodică „Monitorul fiscal FISC.MD” este partener media al evenimentului. Pentru a afla mai multe detalii despre organizarea evenimentului, am discutat cu dr., conf. univ., prodecanul facultății de Contabilitate, Neli Muntean, care este directorul proiectului. M.D. Conferința științifică este un bun prilej pentru analiza provocărilor actuale din sfera analizei financiare, cum a apărut ideea organizării evenimentului? N.M. În primul rând, trebuie să menționăm că la baza Conferinței Științifice Internaționale stă un proiect, aprobat spre finanțare pentru anul 2017 prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017, nr.279 din 16.12.2016. Suntem bucuroși că am reușit să câștigăm proiectul dat, care ne oferă posibilitatea să organizăm această conferință importantă. Proiectul Conferinţă ştiinţifică Internaţională ,,Analiza Economico-Financiară (AEF) în contextul raportării integrate: paradigme educaţionale şi provocări profesionale”, face parte din cadrul direcției strategice 5: 16.06 și 08.07: Patrimoniul național și dezvoltarea societății, înscris în Registrul de stat al proiectelor din sfera științei și inovării cu cifrul 17.00059.06.15F/MS, prin Hotărârea Consiliului Suprem nr. 13 din 26 aprilie 2017. Transformările complexe traversate de societatea și economia Republicii Moldova, Ucrainei, României, cât și ale altor țări membre ale Uniunii Europene, în perioada recentă, induc provocări majore pentru AEF, profund influențată de dinamismul mediului de afaceri. În acest context, catedra “Contabilitate și Analiză Economică”, Facultatea de Contabilitate din cadrul Academiei de Studii Economice a Moldovei, sub egida Societății Române de Analiză Economico-Financiară (SRAEF), ȋn colaborare cu Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor, Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică, Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, organizează conferința științifică. M.D. Să înțelegem că aceştea sunt şi partenerii evenimentului? N.M. Da. Tot parteneri în desfășurarea conferinței mai avem şi Centrul de Cercetări în Economie „Joseph A. Schumpeter” din cadrul Universității Naționale “Yuriy Fedkovych” din Cernăuți, Ucraina, şi Departamentul de Informatică Economică a Universității de Stat din Belorusia, cărora le mulțumim pentru aportul în organizarea acestui important eveniment. M.D. Care sunt așteptările de la această conferință? N.M. Conferința va avea rolul de a realiza convergența energiilor pozitive din domeniul analizei economico-financiare ale cadrelor didactice din mai multe țări. În cadrul conferinței vor fi abordate problemele ce țin de dezvoltarea conținutului AEF în concordanță cu exigențele IFRS, raportarea financiară versus raportarea integrată, paradigmele educaționale ale AEF în condițiile dinamismului mediului de afaceri. Aceste subiecte sunt de interes atât pentru revistele academice, cât și pentru cele profesionale, iar rezultatele vor putea fi valorificate de către organismele de reglementare, cât și de companiile care se pregătesc să adopte raportarea integrată. Poziționarea comparativă a țărilor participante, într-un context de studii realizate la nivel internaţional, va crea premisele pentru identificarea unor factori cu influenţă semnificativă, asupra cărora guvernele ţărilor vor trebui să se concentreze în mod prioritar, cu scopul creşterii bunăstării generale, a economiei ţărilor. Din aceste considerente, apreciem că subiectul propus spre cercetare are un caracter de originalitate şi poate conduce la rezultate inovative în sfera abordării multidependente a raportării integrate. M.D. Care este scopul și cu ce noutăți veniți la conferință? N.M. Evenimentul îşi propune să îmbunătăţească cooperarea ştiinţifică între cercetători, cu scopul final de a crea valoare adăugată şi de a spori bunăstarea naţională şi nivelul de formare a viitorilor profesionişti din sfera analizei financiare. Obiectivele conferinței sunt:
  • promovarea imaginii comunității științifice și asigurarea vizibilității internaționale;
  • schimbul de experiențe şi bunele practici în domeniul cercetării și inovării;
  • asigurarea continuității și dezvoltarea cercetărilor științifice intre universităţi;
  • crearea și consolidarea parteneriatelor și consorțiilor, care ar permite o participare mai activă şi o rată mai mare de succes la apelurile internaționale;
  • diseminarea rezultatelor științifice obținute și sporirea competitivității rezultatelor științifice ale cercetărilor din Republica Moldova în spațiul European de Cercetare.
M.D. Dacă să ne referim la importanța și necesitatea activității de cercetare propusă, ce ne puteți spune în acest sens? N.M. Cercetarea în domeniul AEF în contextul Raportării Integrate este importantă din mai multe considerente. Astăzi, doar aproximativ 20% din valoarea de piață a unei companii poate fi contabilizată prin activele sale financiare şi fizice, spre deosebire de 80% în anii 70. Alți factori, cum ar fi relațiile, capitalul intelectual şi uman, formează o mare proporție din valoarea companiei. De asemenea, alte tipuri de informații decât cele financiare au devenit din ce în ce mai cerute de utilizatori şi sunt importante pentru procesul decizional. Acest lucru a condus la necesitatea ca AEF să răspundă nevoilor informaționale tot mai complexe și integrate ale decidenților, stakeholderi-lor, în special a investitorilor de pe piața de capital și guvernelor, prin prelucrarea și interpretarea nu doar a informațiilor relevante de natură financiară, dar și non-financiară, care să respecte toate condițiile de calitate necesare înțelegerii unor realități și contexte macroeconomice. Deși este ușor de conștientizat nevoia de schimbare, aceasta devine o provocare în rezolvarea multor dificultăți legale, de reglementare, tehnice și practice ce sunt generate de încercarea de a fi un catalizator în evoluția Raportării Integrate (RI). Există încă multe probleme nerezolvate și limite. M.D. Pentru că ați menționat oportunitatea implementării raportării integrate, care sunt provocările domeniului dat pentru Republica Moldova? N.M. Întrebarea noastră este cum ar trebui să evolueze procesul de elaborare a rapoartelor integrate pentru ca această formă de raportare să poată fi aplicată de către companiile din România, Republica Moldova, Ucraina, Belorusia, Lituania. Cum putem măsura, monitoriza, gestiona aspectele nonfinanciare? Sunt multe piedici în calea unei companii ce dorește să adopte Raportarea Integrată. În primul rând, compania trebuie să caute îndrumare în acest domeniu, dar există mai multe cadre de raportare și alegerea este dificilă. De aceea, este normal să ne întrebăm care sunt aşteptările utilizatorilor de la rapoartarea integrată, ȋn corelaţie cu deciziile pe care trebuie să le adopte, și care ar trebui să fie caracteristicile calitative ale informației prezentate în rapoartele integrate pentru ca informația să fie utilă. Cercetările referitoare la acest obiectiv sunt limitate, noi dorim a face apel la cercetători să exploreze aceste aspecte. Suntem conștienți că planeta traversează o criză și considerăm că raportarea integrată este critică ȋn legătură cu sustenabilitatea planetei. Ea poate îmbunătăți utilitatea și eficiența raportării organizațiilor. Firmele sunt actori sociali, cu amprentă financiară, socială și de mediu. Ele sunt cele mai mari consumatoare de resurse naturale și cele mai mari deținătoare de resurse sociale și financiare. Pentru ele, raporatea integrată trebuie să se transforme din retorică în realitate. Felul în care ele raportează, schimbă comportamentele și procesul decizional. Pentru aceasta se impune cunoașterea și analiza critică a fenomenului raportării integrate, a cadrului de raportare integrată propus și a bunelor practici experimentate, la nivel internațional, racordarea AEF la acestea prin dezvoltarea și includerea în practica raportării a unui sistem de indicatori non-financiari, a unor capitole în actualele cursuri de AEF, în special la studiile de master, care abordează problematica valorificării prin analiză a informațiilor de natură non-financiară etc. M.D. Care sunt rezultatele științifice preconizate și care sunt potențialii beneficiari? N.M. Considerăm că cercetarea noastră poate influența semnificativ domeniul științific (cadre didactice, cercetători), academic (studenți, masteranzi, doctoranzi), cât și mediul de afaceri. Aceasta este o temă în curs de dezvoltare, în care multe întrebări așteaptă răspunsuri. Vom aborda întrebări precum - clasificarea utilizatorilor, calitatea informației oferite în rapoartele integrate, instrumentele pe care o companie le poate utiliza în realitate pentru sau instituționalizarea RI. Problemele vor fi abordate folosind metode și teorii de cercetare originale. Totodată, ne propunem să racordăm AEF la acestea prin dezvoltarea și includerea în practica raportării a unui sistem de indicatori non-financiari, includerea unor capitole în actualele cursuri de AEF, în special la studiile de master, care abordează problematica valorificării prin analiză a informațiilor de natura non-financiară etc. De asemenea, în urma participării la această conferință, există premise rezonabile de a se naște idei inovative și originale, menite a reprezenta baza pentru noi cercetări, finanțate din fonduri alocate pentru cercetare la nivel internațional. Tema de cercetare propusă poate fi dezvoltată pe noi direcţii, eventual în cadrul unui proiect „Orizont 2020”, care să extindă analiza problematică a raportării integrate şi impactul acesteia asupra mediului de afaceri, antreprenoriatului şi mediul academic. M.D. La a câta ediție este conferința și ce imapct au adus celelalte evenimente de acest gen? N.M. Acest eveniment presupune o continuitate pentru cadrele didactice și de cercetare care s-au dedicat şi se dedică promovării şi îmbogățirii Analizei Economico – Financiare, reprezentând cea de-a 43-a Conferință Anuală a Societății Române de Analiză Economico-Financiară. Cu fiecare an avem ocazia să ne convingem de adevărul din afirmaţia „Timpul tace şi trece”, încât ne amintim că tradiţia întâlnirilor anuale ale cadrelor didactice universitare şi de cercetare, care onorează cu cinste şi competenţă disciplina de AEF, ale căror baze au fost puse în anul 1974. Menționăm că lucrările pot fi prezentate spre publicare până la 5 iunie 2017 la adresa de email: conferinta.aef.2017@gmail.com. Lucrările participanților la manifestarea științifică vor fi publicate în Revista științifico-didactică Economica, Nr. 2 (100)/2017, categoria B, revistă indexată în bazele de date internaționale DOAJ – Directory of Open Access Journals, Electronic Journals Library, Universal Impact Factor, Global Impact Factor, Open Academic Journals Index (OAJI).

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.