22
11 2017
2194

Retribuirea muncii și circuitul documentar al angajaților la întreprindere

Unde se intersectează contabilitatea și resursele umane? Răspunsul e simplu, la tema angajaților! Cursul pune accentul pe circuitul documentar de la angajare și până la eliberare, de asemenea, pe contabilizarea diferitor aspecte ale retribuirii muncii angajaților. PROGRAM CURS I. Angajarea, administrarea și concedierea corectă a angajaților Formator - Mihaela Negru, Consultant resurse umane, ATIC Tekwill; Fondator, Presedinte AO Creativitate sociala; HR Gerenarilst ACVILA, 2014-2017. - Procesul de recrutare, angajare si concediere angajatului. - Formarea Dosarului complet al noului angajat. - Actele necesare pentru perfectarea raporturilor de muncă privind salariații/angajații. - Ordine interne, acte, contracte de angajare, concedii si eliberare din funcție. - Dispoziții, Procese verbale și acte specifice acțiunilor întreprinse de către angajator sau angajați. II.Calculul și contabilizarea salariului Formator - Rodica CUȘMĂUNSĂ, membru al comisiei de certificare al auditorilor; dr. conf. univ.; contabil – șef; Trainer PROACTIVE. - Actele normative în vigoare, care reglementează modul de calcul al drepturilor salariale. - Drepturi și obligații privind retribuirea muncii. - Calculul și contabilizarea îndemnizaţiei de concediu de odihnă în diverse situaţii. - Calculul și contabilizarea indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă în diverse situaţii. - Ajutorul material – aspecte sociale, medicale, fiscale. - Tipuri de rețineri și contabilizarea acestora. - Modul de întocmire a dărilor de seamă sociale, medicale şi a impozitului pe venit. III. Inspectia muncii Formator - Dumitru Stăvilă, Director Inspectoratului de Stat al Muncii - Tipurile și formele de control la care sunt supuși antreprenorii; - Ce documente prezintă reprezentanții Inspectoratulului de Stat al Muncii (ISM) la inițierea controlului. - Ce documente prezintă antreprenorii la efectuarea controlului de către ISM. - Cuantumul amenzilor. Rezervează-ți un loc. DATA: 5 decembrie 2017, cursurile durează 3 săptămâni, în zilele de marți și joi, ora 15:00- 19:00. CONTACT: 079882882; 078225501 instruiriproactive@gmail.com; www.pro-active.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.