Asigurare socială

Executarea BASS în 4 luni ale anului 2023

Conform Raportului operativ privind executarea bugetului asigurărilor sociale de stat, în 4 luni ale anului 2023, în BASS au fost acumulate venituri în sumă totală de 13208,7 mil. lei sau 34,1% din planul anual de 38735,6 mil. lei.

 

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii s-au acumulat în sumă de 6542,9 mil. lei sau 30,9% din suma anuală prevăzută de 21164,0 mil. lei. Acumulările contribuţiilor au înregistrat o creștere cu 941,2 mil. lei sau cu 16,8% faţă de indicatorul respectiv, realizat în perioada similară a anului 2022.

 

Alte venituri au fost încasate în sumă de 181,4 mil. lei. Partea preponderentă a acestor încasări sau 176,3 mil. lei o constituie partea impozitului unic perceput de la rezidenţii parcurilor pentru tehnologia informaţiei, care a crescut comparativ cu aceiași perioada a anului precedent cu 43,5%.

 

Transferurile de la bugetul de stat s-au finanţat în sumă de 6484,3 mil. lei, în corespundere cu cererile de finanţare, din care:
- 3814,3 mil. lei - destinate plăţii  prestaţiilor de asistenţă  socială şi altor plăţi, care conform legislaţiei sunt finanţate din bugetul de stat. Acestea au constituit 34,7% din suma anuală aprobată de 11003,4 mil. lei, iar faţă de perioada similară a anului precedent au fost cu 409,5 mil. lei sau cu 12,0% mai mari;
- 2670,0 mil. lei – destinate acoperirii deficitului de venituri proprii ale bugetului asigurărilor sociale de stat și au constituit 43,3% din planul anual stabilit.

 

Cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat în perioada raportată au fost executate în sumă de 12413,8 mil. lei sau 32,0% din suma anuală planificată de 38735,6 mil. lei. Faţă de indicatorul respectiv realizat în aceiaşi perioadă a anului 2023, suma cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat executate în perioada raportată a anului curent a fost mai mare cu 1895,2 mil. lei sau cu 18,0%.

 

În perioada de 4 luni ale anului 2023, veniturile totale au depășit cheltuielile totale ale bugetului asigurărilor sociale de stat cu suma de 794,9 mil. lei.

 

Soldul mijloacelor băneşti la conturile CNAS la situația din 1 mai 2023 a constituit 794,8 mil. lei.

Instituții:

Publicaţia periodică "Monitorul Fiscal FISC.MD"

758 vizualizări

Data publicării:

26 Mai /2023 11:24

Catalogul tematic

Asigurare socială de stat

Etichete:

executarea bugetului

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon