04
05 2015
1098

A fost majorată norma rezervelor obligatorii ale băncilor din mijloacele atrase în lei

Banca Naţională a Moldovei a adoptat decizia de a majora norma rezervelor obligatorii ale băncilor din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă de la 18 la sută pînă la 20 la sută din baza de calcul, în perioada de 8 iunie – 7 iulie 2015. Norma rezervelor obligatorii din mijloacele atrase în valută străină liber convertibilă a rămas neschimbată, la nivel de 14 la sută din baza de calcul. Totodată, BNM a menţinut rata de bază la nivel de 13,5 la sută anual, ratele de dobîndă la creditele overnight la nivelul de 16,5 la sută anual, la depozitele overnight - la nivelul de 10,5 la sută anual, relatează Noi.md. După cum specifică BNM, hotărîrea Consiliului de administraţie privind majorarea normei rezervelor obligatorii ale băncilor din mijloacele atrase în lei moldoveneşti şi în valută neconvertibilă a fost adoptată în scopul sterilizării surplusului de lichiditate format pe parcursul ultimelor luni, precum şi pentru ameliorarea mecanismului de transmisie a deciziilor de politică monetar-creditară. În perioada 8 februarie - 7 martie norma rezervelor obligatorii a fost de 16 la sută, iar la 8 martie – 7 aprilie aceasta a alcătuit 18 la sută. Totodată, BNM a menţinut rata de bază la acelaşi nivel pentru fixarea anticipărilor inflaţioniste în contextul păstrării ratei inflaţiei pe termen mediu în limita intervalului de variaţie de ± 1.5 puncte procentuale de la ţinta de 5.0 la sută. Ultima oară BNM a modificat rata de bază prin hotărîrea sa din 18 februarie curent, cînd a majorat-o cu 5 puncte procentuale concomitent – de la 8,5 la sută pînă la 13,5 la sută anual. Următoarea şedinţă a Consiliului de administraţie a Băncii Naţionale pentru politica monetară va avea loc la 28 mai 2015.


via | www.noi.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.