26
05 2020
705

Răspunderea pentru neînregistrarea activității de întreprinzător

Conform căror reguli se efectuează controlul pentru identificarea cazurilor/ faptelor de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare? Conform prevederilor Legii 845/1992 cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi, antreprenoriat este activitatea de fabricare a producţiei, executare a lucrărilor şi prestare a serviciilor desfăşurată de cetăţeni şi de asociaţiile acestora în mod independent, din proprie iniţiativă, în numele lor, pe riscul propriu şi sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-şi asigura o sursă permanentă de venituri. Forma organizatorico-juridică a activităţii de antreprenoriat este întreprinderea, care devine subiect de drept din momentul înregistrării de stat și poate fi atât persoană juridică cât și persoană fizică. Astfel, întreprinzătorul este obligat să înregistreze la structurile teritoriale ale Agenției Servicii Publice la locul unde se află sediul întreprinderii. Cadrului juridic şi instituţional în domeniul efectuării controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător este reglementat de Legea nr.131/2012 privind controlul de stat asupra activităţii de întreprinzător, care prevede regulile efectuării controlului asupra activității de întreprinzător de către organele de control. Cazurile față de care nu se aplică dispozițiile și regulile Legii nr.131/2012 sunt menționate în art.1 alin.4 al aceleiași Legi. Totodată, amintim că, prin Legea nr.60 din 23 aprilie 2020 privind instituirea unor măsuri de susținere a activității de întreprinzător și modificarea unor acte normative, art.1 alin.(4) a fost completat cu un nou caz față de care dispozițiile Legii nr.131/2012 nu se extind, și anume cazul de exercitare a controalelor efectuate pentru identificarea cazurilor/faptelor de desfășurare a activității de întreprinzător fără înregistrare la Agenția Servicii Publice sau la o altă autoritate publică competentă conform legii ori cu act de înregistrare declarat nevalabil. Astfel la efectuarea acestui control nu se vor aplica prevederile Legii nr.131/2012 și regulile prevăzute de aceasta. Ținând cont de faptul că sancțiunea pentru desfășurarea activităţii de întreprinzător fără înregistrare sau cu act de înregistrare declarat nevalabil este prevăzută de Codul contravențional (CC), controlul efectuat va fi guvernat de regulile stipulate de acesta la constatarea contravenției și examinarea cauzei contravenționale. Conform art.263 alin.(1) din CC, contravenția respective se sancţionează cu amendă de la 30 la 90 de unităţi convenţionale.

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.