07
10 2015
680

Consultari publice privind Planul de acţiuni de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2015-2017

Ministerul Economiei propune la dezbateri publice proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni de stabilizare şi relansare economică a Republicii Moldova pe anii 2015-2017.

Proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Planului de acţiuni de stabilizare şi economică a Republicii Moldova pe anii 2015-2017 (în continuare – Plan de acţiuni) a fost elaborat în scopul identificării şi aprobării unei agende comune de măsuri, orientate spre gestionarea şi minimizarea riscurilor de ordin intern şi extern, care au generat distorsiuni de ordin economic şi financiar, şi anume: majorarea deficitului bugetar; contractarea cererii agregate de consum; reducerea importurilor şi exporturilor; reducerea remitenţelor; micşorarea ritmului de creştere a fluxului investiţiilor străine directe; încetinirea dezvoltării tuturor sectoarelor economiei; creşterea numărului de şomeri, inclusiv din contul emigranţilor reveniţi în ţară, etc.
La elaborarea Planului de acţiuni au fost implicate atît autorităţile administrative centrale, cît şi instituţiile de stat relevante: Banca Naţională a Moldovei, Comisia Naţională a Pieţei Financiare, Centrul Naţional Anticorupţie, Consiliul Concurenței, etc.

În vederea asigurării transparenţei în procesul decizional, a fost asigurată consultarea documentului cu mediul academic şi de afaceri, fiind recepţionate propunerile şi recomandările acestora, care au fost luate în consideraţie în procesul definitivării documentului.

Data limită pentru comentarii: 21.10.2015Fişiere
Plan actiuni
planul anticriza
proiect HG

Persoane responsabile
Tatiana Beșliu
Tel: 022 250 626
Email: tatiana.besliu@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.