24
11 2015
4979

Legea pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova a fost adoptată de Parlament în lectură finală

Legea pentru modificarea şi completarea Codului Muncii al Republicii Moldova pentru modificarea şi completarea Codului muncii al Republicii Moldova nr. 154-XV din 28 martie 2003 a fost aprobată de Parlament în lectură finală. Aceasta prevede modificarea şi/sau completarea a 38 de articole ale Codului. Proiectul Legii vizate a fost elaborat în cadrul unui Grup de lucru tripartit creat sub egida Ministerului Muncii, Protecţiei Sociale şi Familiei, în componenţa căruia au fost incluşi reprezentanţi ai Ministerului, ai Confederaţiei Naţionale a Sindicatelor din Moldova, ai Confederaţiei Naţionale a Patronatului din Republica Moldova și ai Camerei de Comerţ Americane din Moldova. Clauze noi ale Codului muncii vizează: eliminarea cazurilor de încheiere neargumentată a contractului individual de muncă pe o durată determinată; extinderea termenului de probă pentru muncitorii necalificaţi - în vederea determinării efective a aptitudinilor profesionale ale acestora; posibilitatea de a desface contractul individual de muncă prin acordul scris al părţilor; oferirea dreptului conducătorului unităţii, adjuncţilor acestuia şi contabilului-şef să demisioneze din funcţie oricând şi nu doar în cazurile stipulate expres în contractul individual de muncă; o responsabilizare mai accentuată a organizaţiei sindicale din unitate, inclusiv - obligativitatea de a argumenta în scris acordul, dezacordul şi opinia consultativă privind concedierea salariatului; reglementara detaliată a procedurii de concediere în legătură cu transferul la alt loc de muncă; majorarea termenului de păstrare a datelor de confidenţialitate în conformitate cu practicile UE; extinderea termenului concediului neplătit pe durata 120 de zile calendaristice faţă de 60 - în prezent; specificarea expresă a dreptului angajatului la o zi lucrătoare pe săptămână cu menţinerea salariului mediu pentru căutarea unui alt loc de muncă în cazul lichidării unităţii; amenajarea încăperilor speciale pentru alimentarea copiilor în conformitate cu Recomandarea OIM „Privind protecţia maternităţii”; concretizarea normei privind restabilirea salariatului la locul de muncă în baza hotărârii instanței de judecată, care prevede că „imediat după pronunțarea hotărârii instanței de judecată privind restabilirea salariatului la locul de muncă, angajatorul este obligat să emită un ordin de restabilire, pe care îl aduce la cunoștința salariatului, sub semnătură, în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii”, etc. Adoptarea Legii respective va avea ca efect:
  • armonizarea prevederilor Codului muncii cu prevederile altor acte normative în vigoare;
  • perfecţionarea legislaţiei muncii în vigoare;
  • flexibilizarea legislaţiei muncii în vigoare şi aducerea acesteia în concordanţă cu cerinţele moderne ale economiei de piaţă;
  • asigurarea respectării drepturilor şi intereselor legitime ale ambelor părţi a raporturilor de muncă.


via | www.mmpsf.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.