03
02 2016
1127

Ministerul Economiei al RM a prezentat un proiect de lege privind modificarea și completarea Legii nr.105-XV din 13 martie 2003 privind protecţia consumatorilor

Astfel, proiectul de Lege prevede 3 noțiuni noi – garanție, licitație deschisă și reparație. Totodată, art. 18(4) din Lege, va stabili forma și conținutul certificatului de garanție oferit consumatorilor, iar termenul legal de garanție va fi 2 ani. Astfel, răspunderea vânzătorului, conform prevederilor art.18 al prezentei legi, este angajată dacă neconformitatea apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului, cu excepția cazului cînd consumatorul a știut de lipsa de conformitate. De asemenea, va fi introdus art. 16¹, care va prevedea ce înseamnă conformitatea produselor cu specificațiile în contractul de vînzare-cumpărare. Legea va fi completată cu 181 – 185 care vor reglementa drepturile consumatorului în cazul neconformităţii serviciului prestat, dreptul vînzătorului la acțiunea în regres, termenele în cadrul Legii privind protecţia consumatorilor, modul de depunere și de soluționare a reclamațiilor. De asemenea Legea va fi completată cu Anexa nr. 1 care va prevedea Lista produselor nealimentare de calitate corespunzătoare ce nu pot fi înlocuite cu un produs similar. legea 105 Nota informativa

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.