04
02 2014
1469

Proiect de Hotărâre de Guvern cu privire la prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate

Notă Informativă la proiectul hotărârii de Guvern cu privire la prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate Prezentul proiect s-a elaborat în temeiul alin. (203), art.4 al Legii nr.1417 din 17.12.1997 pentru punerea în aplicare a Titlului III al Codului fiscal și alin. (1), art.281 al Legii nr.1380 din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal. Regulamentul descrie mecanismul de prelungire a termenului de plată a T.V.A și taxei vamale, pentru perioada ciclului de producție, dar nu mai mult de 180 de zile, la materia primă, materiale, accesorii, ambalajul primar și articole de completare importate, care se vor utiliza la fabricarea în exclusivitate a mărfurilor destinate exportului. Astfel, proiectul stabilește modul și condițiile de întocmire a Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată a T.V.A și taxei vamale; modul și condițiile de prelungire a termenului de plată a T.V.A și taxei vamale; modalitățile de asigurare a plății obligației vamale la importul materiei prime. Conform proiectului, Lista nominalizată se prevede a fi întocmită de către Comisia interministerială, creată în cadrul Ministerului Economiei. Astfel, proiectul include principiile de funcționare a Comisiei, componența și atribuțiile acesteia, modul de organizare a şedinţelor și procedura adoptării deciziilor privind întocmirea Listei sus numită. Potrivit Regulamentului materia primă, materialele, accesoriile, ambalajul primar și articole de completare importate vor fi puse condiționat în liberă circulație cu aplicarea regimului vamal de import și cu prelungirea termenului de plată a T.V.A și taxei vamale în baza contractului de prelungire a termenului de plată (Anexa nr.4 a Regulamentului) și Listei agenților economici cu drept de prelungire a termenului de plată aprobată prin Hotărâre de Guvern. Iar, marfa obținută în rezultatul utilizării în producere a materiei primei va fi exportată în termenul stabilit cu aplicarea regimului vamal de export cu anularea sumelor T.V.A și taxei vamale calculate anterior la importul materiei primei în baza deciziei de regularizare aprobată de Serviciul Vamal (Ordinul Serviciului Vamal nr. 267 din 02.10.2009, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2009, nr. 165, art.754). Pentru supravegherea vamală a materiei prime importată necesară producerii mărfurilor destinate exportului, la data elaborării declarației vamale de import agentul economic va prezenta raportul de expertiză eliberat de către o instituție specializată privind cantitatea materiei prime necesară producerii mărfurilor destinate exportului, precum și durata ciclului tehnologic pentru producerea acestora. Implementarea proiectului nu implică alocarea unor mijloace financiare de la bugetul de stat.

Viceprim-ministru, ministru al economiei Valeriu LAZĂR

Data limită pentru comentarii: 11.02.2014

Fişiere Proiectul HG Persoane responsabile Ion Raulet Tel: 250-673 E-mail: ion.raulet@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.