16
06 2014
1604

Proiect de Hotarare de Guvern pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică

Proiectul hotărârii de Guvern “Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de transmitere a bunurilor proprietate publică” a fost elaborat în temeiul prevederilor art.6 alin.(2) lit.(c), art.14 alin.(7) şi art.71 al Legii nr.121-XVI din 4 mai 2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice și are drept scop aducerea în concordanţă a actelor normative ale Guvernului cu legea nominalizată, precum şi a punctului 1 al Hotărîrii Guvernului nr.945 din 20 august 2007, potrivit cărora aprobarea actelor normative necesare executării legii, inclusiv şi reglementarea procedurii de transmitere a bunurilor proprietate publică, ţine de competenţa Guvernului.

Data limită pentru comentarii: 07.07.2014

Fișiere Proiect Anexa Persoane responsabile Maria Sendrila Tel: 22 31 49 E-mail: maria.sendrila@app.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.