29
10 2014
1110

Proiect de Hotărîre de Guvern „Cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru completarea şi modificarea Codului civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002”

Planul Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 28 din 22.01.2014 şi implementarea Strategiei în domeniul protecţiei consumatorilor pentru anii 2013-2020 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 560 din 24.07.2013.

Conform pct. 58 al Planului Naţional de armonizare a legislaţiei pentru anul 2014, urma ca armonizarea legislaţiei naţionale cu Directiva 90/314/CEE din 13 iunie 1990, să fie efectuată printr-un act legislativ nou („Legea privind pachetele de servicii pentru călătorii, vacanţe şi circuite”).

Ca rezultat a discuţiilor purtate în cadrul grupului de lucru format în vederea transpunerii Directivei 90/314/CEE şi a analizei impactului de reglementare (Procesul verbal nr.2 din 05.05.2014) sa ajuns la concluzia ca transpunerea prevederilor directivei printr-un act legislativ nou va crea dublarea prevederile cadrului normativ, legate de contractele de servicii turistice într-un act normativ suplimentar special.

Completarea şi modificarea prevederilor contractuale legate de contractul de servicii turistice în Codul Civil în baza Directivei 90/314/CEE va asigura o concentrare a prevederilor legale într-un singur act legislativ şi va crea o claritate în obligativitatea prevederile legale la încheierea contractelor de servicii turistice.

Data limită pentru comentarii: 10.11.2014Fişiere
Nota informativa
Proiectu
Sinteza obiectiilor
Tabelul de Concordanta Codul Civil

Persoane responsabile
Eugenia Munteanu
250 -687
eugenia.munteanu@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.