17
05 2014
1709

Proiect de Hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul utilizării mijloacelor financiare alocate din bugetul de stat destinate susținerii investitorilor în vederea pregătirii și instruirii personalului (cadrelor) în legătură cu crearea de noi locuri de muncă

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern a fost elaborat în scopul executării prevederilor articolului 2, alin. (5), lit. b) al Legii bugetului de stat pe anul 2014, nr. 339 din 23 decembrie 2013. Articolul în cauză, prevede alocarea unor mijloace financiare din bugetul de stat în vederea susținerii investitorilor care vor crea noi locuri de muncă și însărcinează Guvernul să aprobe un regulament care ar stabili procedura și modul în care se vor utiliza aceste mijloace financiare.

Data limită pentru comentarii: 16.07.2014

Fişiere Regulanent Nota informatva Avize Tabel Persoane responsabile Vladislav Dabija Tel.: 250 656 E-mail: vladislav.dabija@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.