Catalogul tematic
Тематический каталог

Legile

în politică și drept reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită.
10
01 2018
100

Independența și transparența Curții de Conturi

Mandatul, organizarea, atribuțiile, împuternicirile, garanțiile de independență a Curții de Conturi, dar și raporturile juridice ce apar în procesul auditului public extern vor fi reglementate de o nouă Lege privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi a Republicii Moldova.
Detalii
09
01 2018
139

8. (29.4.19) În ce condiții se aplică acordurile de evitare a dublei impuneri?

În conformitate cu prevederile art. 79³ alin. (1) din Codul fiscal, aplicarea tratatelor internaționale care reglementează impozitarea sau includ norme ce reglementează impozitarea se efectuează în modul stabilit de prevederile tratatelor internaționale şi ale legislației fiscale din Republica Moldova.
Detalii
05
01 2018
2966

Закон о бухучете и финансовой отчетности будет применяться с 2019 г.

Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности опубликован сегодня, 5 января 2018 года, в «Monitorul oficial». В финальной версии изменилось название документа (на всех этапах утверждения Правительством и парламентом он назывался законопроектом о бухучете), а также, по предложению Министерства финансов, установлен переходный период для вступления документа в силу. Соответственно, новый закон о бухучете вступит в силу с 1 января 2019 г.
Detalii
21
12 2017
598

Некоторые аспекты применения налогового законодательства, связанные с учетом основных средств 10 декабря

10 декабря 2016 года, на основании приказа предприятия и протокола сдачи в эксплуатацию, ООО «W» сдало в эксплуатацию основные средства, которые используются в предпринимательских целях.
Detalii
20
12 2017
534

Privind aplicarea cotelor noi ale taxei pentru folosirea drumurilor Republicii Moldova de către autovehiculele neînmatriculate în Republica Moldova

În Monitorul Oficial nr. 277-288/475 din 04.08.2017 au fost publicate modificările adoptate prin Legea nr. 146 din 14 iulie 2017 pentru modificarea Codului fiscal nr. 1163/1997 și anume modificările introduse în anexa nr. 2 și anexa nr. 3 la titlul IX al Codului fiscal.
Detalii
18
12 2017
1026

Legea auditului situațiilor financiare, votată în lectură finală

Proiectul legii privind auditul situațiilor financiare, ce prevede stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementarea exercitării profesiei de auditor, precum și cerințele specifice auditului entităților de interes public, a fost votat în lectură finală de Parlament pe 15 decembrie curent.
Detalii
18
12 2017
2093

Законопроект о бухучете принят в окончательном чтении

На заседании парламента в пятницу депутаты одобрили во втором и окончательном чтении законопроект о бухгалтерском учете. После первого чтения, документ претерпел незначительные изменения. Две поправки, все же, были вынесены на голосование в ходе пленарного заседания, однако обе не получили поддержки депутатов.
Detalii
03
11 2017
980

Auditul situaţiilor financiare. Prima lectură în parlament

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii privind auditul situațiilor financiare, ce are drept obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementarea exercitării profesiei, supravegherea publică, precum și cerințele specifice ale auditului entităților de interes public.
Detalii