Catalogul tematic
Тематический каталог

Legile

în politică și drept reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită.
30
03 2017
261

20 aprilie – zi limită de modificare a orei la MCC

Serviciul Fiscal de Stat atenționează contribuabilii care utilizează în activitatea lor mașini de casă și control: potrivit prevederilor punctului 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998) contribuabilii sunt obligați să utilizeze MCC în stare funcțională.
Detalii
26
12 2016
499

Некоторые аспекты Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 г

Санкции, предусмотренные п. 5) и 51) ст. 273 Кодекса о правонарушениях, применяются ко всем категориям продуктов или только в отношении скоропортящихся продовольственных товаров?
Detalii
13
10 2016
2850

Opinii privind documentele primare

Pentru a înţelege importanţa şi necesitatea utilizării documentelor primare cu regim special pentru documentarea faptelor economice de către entităţi, vom examina istoricul documentelor primare cu regim special astfel cum sunt cunoscute şi utilizate în prezent de entităţi.
Detalii
13
09 2016
682

Unele aspecte ce țin de aplicarea Legii privind moratoriul asupra controlului de stat

Conform art. 1 alin. (1) din Legea privind moratoriul asupra controlului de stat nr.18 din 4 martie 2016, în continuare – Lege (publicată în MO nr. 79-89 din 01.04.2016), a fost instituit, pentru o perioadă de trei luni (1 aprilie – 1 iulie 2016) moratoriu asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, planificat sau inopinat, efectuat la fața locului, la sediile, locurile de desfășurare a activității sau de aflare/păstrare a bunurilor persoanelor înregistrate în modul stabilit care desfășoară activitate de întreprinzător de către organele abilitate cu dreptul de a iniția controale în baza prevederilor Codului fiscal, precum și ale altor acte normative care reglementează controlul de stat.
Detalii
01
07 2015
1299

Закон о фондах обязательного медицинского страхования на 2015 год

Настоящий органический закон принимается на основании положений статьи 1061 Конституции путем принятия на себя Правительством ответственности перед Парламентом.

Ст. 1. – Фонды обязательного медицинского страхования на 2015 год утверждаются по доходам в сумме 5 160 098,4 тысячи леев и по расходам в сумме 5 260 098,4 тысячи леев, с дефицитом в сумме 100 000,0 тысячи леев.
Detalii
01
07 2015
1146

Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015

Prezenta lege organică este aprobată în temeiul prevederilor art. 1061 din Constituție, prin angajarea răspunderii Guvernului față de Parlament.

Art. 1. – Fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 se aprobă la venituri în sumă de 5 160 098,4 mii lei şi la cheltuieli în sumă de 5 260 098,4 mii lei, cu un deficit în sumă de 100 000,0 mii lei.
Detalii
01
07 2015
933

ЗАКОН о бюджете государственного социального страхования на 2015 год

Настоящий органический закон принимается на основании положений статьи 1061 Конституции путем принятия на себя Правительством ответственности перед Парламентом.

Раздел I

Общие положения

Ст. 1
. – Бюджет государственного социального страхования на 2015 год утверждается по доходам в сумме 13 478 315,4 тысячи леев, по расходам в сумме 13 566 472,8 тысячи леев, с превышением расходов над доходами в сумме 88 157,7 тысячи леев.
Detalii