Catalogul tematic
Тематический каталог

Legile

în politică și drept reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită.
16
05 2018
321

Проект новой Комбинированной товарной номенклатуры

Министерство экономики и инфраструктуры проводит очередные публичные консультации по изменениям и дополнениям в Закон об утверждении Комбинированной товарной номенклатуры. На этот раз документ включает высказанные предложения министерств и ведомств, а также аргументацию по поправкам, которые ранее были отклонены.

Изменение Комбинированной товарной номенклатуры предпринято для согласования национальной товарной номенклатуры с последней версией Гармонизированной системы описания и кодирования товаров Всемирной таможенной организации, частью которой является и Республика Молдова.
Detalii
23
03 2018
1406

Noi obligaţii de raportare pentru entităţile de audit şi întreprinderile care prestează servicii de contabilitate

În Monitorul Oficial nr. 58-66 din 23 februarie 2018 a fost publicată Legea cu privire la prevenirea şi combaterea spălării banilor nr. 308 din 22 decembrie 2017.

Conform art.4 alin.(1) lit.k) din Legea nr.308, entitățile de audit, persoanele juridice și întreprinderile individuale care prestează servicii de contabilitate cad sub incidenţa acestei legi şi sunt entităţi raportoare.

Prin prevederile acestei legi au fost introduse mai multe obligații pentru entitățile de audit și cele care prestează servicii de contabilitate şi stabilesc obligația atât de identificare a clienților, cât și prezentare a informației organelor de drept sau suspendarea afacerilor cu clienții expusi riscurilor de spălare a banilor.
Detalii
20
03 2018
387

Achiziţiile publice: alte criterii

Proiectul de lege ce stabilește alte criterii de determinare a câştigătorilor în cadrul achiziţiilor publice este propus de Ministerul Finanţelor spre consultare publică.

Astfel, criterii de atribuire pot deveni: preţul cel mai scăzut, costul cel mai scăzut, cel mai bun raport calitate-preţ și cel mai bun raport calitate-cost. Respectiv, la determinarea ofertei câștigătoare în cadrul procedurilor de atribuire se stabilesc cele ce au la bază eficiența achiziției pe termen lung, îmbinând aspecte atât de calitate, cât și de cost.
Detalii
19
03 2018
263

Экспроприация земель для строительства газопровода Унгены–Кишинев

Правительство Молдовы утвердило и направило на рассмотрение парламента изменения в Закон о провозглашении общественной полезности работ национального значения по строительству газопровода Унгены–Кишинев. Поправки предусматривают, главным образом, введение специальной процедуры экспроприации земель, через которые будет проходить газопровод, а также определяет источники компенсации ущерба.

Экспроприации подлежит недвижимое имущество, находящееся в собственности частных лиц и административно-территориальных единиц, которое находится в черте или за чертой почти 30 населенных пунктов
Detalii
16
03 2018
682

Controlul de stat va deveni transparent

Proiectul ce conține regulile pentru elaborarea, aprobarea şi utilizarea listelor de verificare în cadrul controlului de stat asupra activităţii de întreprinzător este propus spre consultare publică de Ministerul Economiei şi Infrastructurii.

Acestea au fost elaborate în conformitate cu Legea nr. 230 din 23 septembrie 2016, prin care s-au modificat mai multe prevederi ce țin de controlul de stat asupra activității de întreprinzător, una dintre modificări fiind reglementarea, cu titlu obligatoriu, a efectuării controlului de stat în baza listelor de verificare.
Detalii
28
02 2018
346

Proiectul noului Cod vamal

Legile sunt mereu într-o evoluție, fiind adaptate realităților în care se aplică. Legislația vamală națională a evoluat pe parcursul timpului, cunoscând o serie de modificări.

Primul Cod vamal a fost adoptat în anul 1993, fiind actul legislativ de bază care reglementa principiile organizatorice și de activitate ale sistemului vamal. Codul vamal era constituit din 112 articole, iar prevederile acestuia erau sumare, activitatea vamală fiind una limitată. Odată cu evoluția proceselor economice și sociale atât la nivel național, cât și internațional, intensificării traficului internațional de mărfuri, a apărut necesitatea modificării și cadrului normativ din domeniul vamal.
Detalii