Catalogul tematic
Тематический каталог

Legile

în politică și drept reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită.
21
07 2017
1777

Modificările la Codul Muncii, votate în lectură finală

Un şir de modificări la Codul Muncii au fost votate în lectură finală în cadrul şedinţei Parlamentului. Evidenţiem cele mai importante modificări ce vor fi operate în această lege.

micșorarea duratei șomajului tehnic de la 6 luni la 4 luni în decursul unui an calendaristic. În perioada şomajului tehnic, salariaţii vor beneficia de o indemnizaţie ce nu poate fi mai mică de 50 % din salariul lor de bază, (actualemnte etse prevăzută cota de 75%)
Detalii
14
07 2017
2163

Legea contabilităţii: prima lectură la Parlament

Proiectul legii contabilităţii, care îşi propune să transpună parţial Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, a fost prezentat Parlamentului în mod prioritar şi susţinut în prima lectură.

Confom Acordului de Asociere, Republica Moldova şi-a asumat angajamentul de a armoniza prevederile legislaţiei naţionale în ceea ce priveşte rapoartele financiare în conformitate cu prevederile Directivei. În momentul în care am început să elaborăm legea noastră, am observat că destul de multe prevederi ale legii corespund deja cu prevederile Directivei şi doar pe câteva componente au fost făcute modificări substanţiale, a anunţat Vice-ministrul Finanţelor, Veronica Vragaleva.
Detalii
30
06 2017
232

Новая структура акциза на сигареты без фильтра повлечет изменения в Налоговый кодекс

Министерство финансов предлагает в рамках законопроекта налоговой и таможенной политики на 2018 год пересмотреть некоторые положения Налогового кодекса, связанные с применением акцизных сборов на табачную продукцию. В соответствии с Европейской директивой 2011/64 от 21.06.2011 о структуре и ставках акцизов, применяемых к переработанному табаку, ведомство предлагает несколько скорректировать подход к применению акцизов на сигареты.
Detalii
09
06 2017
4006

Reforma în domeniul contabilității și raportării financiare. Realizări și planuri de viitor

Perfecționarea contabilității și raportării financiare în Republica Moldova a fost și este o preocupare permanentă a Ministerului Finanțelor. În acest scop ministerul promovează continuu reforme în acest domeniu atât de important pentru economia țării. În șirul acțiunilor întreprinse în vederea implementării standardelor europene și celor mai bune practici internaționale se înscriu și activitățile Ministerului Finanțelor de promovare a reformei în domeniul contabilității și raportării financiare desfășurate în ultimii ani.
Detalii
30
03 2017
310

20 aprilie – zi limită de modificare a orei la MCC

Serviciul Fiscal de Stat atenționează contribuabilii care utilizează în activitatea lor mașini de casă și control: potrivit prevederilor punctului 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la aplicarea mașinilor de casă și control (aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 474 din 28 aprilie 1998) contribuabilii sunt obligați să utilizeze MCC în stare funcțională.
Detalii
26
12 2016
557

Некоторые аспекты Закона о внутренней торговле № 231 от 23 сентября 2010 г

Санкции, предусмотренные п. 5) и 51) ст. 273 Кодекса о правонарушениях, применяются ко всем категориям продуктов или только в отношении скоропортящихся продовольственных товаров?
Detalii
13
10 2016
2988

Opinii privind documentele primare

Pentru a înţelege importanţa şi necesitatea utilizării documentelor primare cu regim special pentru documentarea faptelor economice de către entităţi, vom examina istoricul documentelor primare cu regim special astfel cum sunt cunoscute şi utilizate în prezent de entităţi.
Detalii