Catalogul tematic
Тематический каталог

Legile

în politică și drept reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită.
14
03 2019
1128

Acte publicate în Monitorul Oficial din 15 martie 2019

Mâine, 15 martie 2019, va ieși de sub tipar nr. 94-99 al Monitorului Oficial al Republicii Moldova, în care vor fi publicate următoarele documente oficiale:

În PARTEA I — Legi, hotărâri ale Parlamentului Republicii Moldova, decrete ale Preşedintelui Republicii Moldova
Detalii
23
01 2019
909

Codul civil modernizat: Restructurarea sistemului de mijloace de apărare ale creditorului în caz de neexecutare a obligației

Publicația periodică ”Monitorul Fiscal FISC.md” continuă publicarea articolelor ce aduc utilizatorilor noștri claritate în modul de aplicare a prevederilor Codului civil modernizat, care va intra în vigoare din 1 martie 2019. Amintim că primul articol a fost plasat de noi imediat după adoptarea în lectura a doua a acestui important act. Al doilea articol, tematica căruia este regimul contractului de vânzare-cumpărare, a fost oferit cititorilor la inceputul lunii ianuarie curent, iar astăzi vă prezentăm aspectele ce țin de mijloace de apărare ale creditorului în caz de neexecutare a obligației.
Detalii
22
01 2019
390

Информационная система для предотвращения и борьбы с отмыванием денег

Правительство одобрило техническую концепцию информационной автоматизированной системы по информированию и связи для предотвращения и борьбы с отмыванием денег.

Она станет аналитико-информационным ресурсом Службы по предотвращению и борьбе с отмыванием денег (СПБОД), обеспечит более эффективное сотрудничество и обмен информацией между Службой и подотчетными учреждениями, а также с профильными национальными и международными организациями. Информационная система (ИС) позволит вести аналитический и статистический учет, анализ информации и оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма.
Detalii
14
01 2019
1693

Работа по совместительству и пособие по уходу за ребенком

Национальная Касса Социального Страхования (НКСС) обратилась в суд с иском против физического лица (преподаватель лицея). Юристы НКСС потребовали, чтобы преподаватель вернула необоснованно полученные суммы пособия.

В суде юристы НКСС пояснили, что 22 декабря 2012 г. ТКСС сектора Чентру мун. Кишинев назначила ответчице пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет. Пособие назначено с 7 августа 2012 г. по 7 августа 2015 г. Размер пособия составил 2436 леев в месяц.
Detalii
03
01 2019
315

Ce informații vor fi puse la baza statisticii oficiale

Pe parcursul anului 2019 Biroul Național de Statistică va efectua 113 lucrări și cercetări statistice, care se referă la elaborarea indicatorilor macroeconomici, statistica construcțiilor și investițiilor, transporturilor, tehnologiei informației, comerțului exterior de bunuri și servicii, cea a turismului etc.

În Monitorul Oficial nr. 526-528 din 29 decembrie 2018 a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 1226 din 12 decembrie 2018 cu privire la aprobarea Programului lucrărilor statistice pe anul 2019, care este elaborat în scopul asigurării ministerelor, a autorităţilor administrative centrale și locale, mass-mediei, precum şi a altor utilizatori cu informaţie statistică relevantă, oportună, comprehensibilă şi comparabilă la nivel internaţional în domeniul economic, social şi demografic.
Detalii
27
12 2018
302

Reperfectarea licenței asiguratorului

În Monitorul Oficial din 22 decembrie curent a fost publicată Legea nr. 273 din 29 noiembrie 2018 pentru modificarea unor acte legislative. Legiuitorul a intervenit în Legea cu privire la asigurări, Legea cu privire la asigurarea obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, Legea privind securitatea industrială a obiectelor industrial periculoase și Codul Contravențional.

Astfel, Legea cu privire la asigurări este completată cu un articol ce va reglementa reperfectarea licenței, care va fi obligatorie în cazul modificării denumirii asigurătorului, schimbării sediului, completării activităţii de asigurare cu noi tipuri de asigurare ori excluderea acestora din activitatea de asigurare.
Detalii
26
12 2018
158

Managementul datoriei de stat pe termen mediu

Guvernul a aprobat Programul „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”.

Potrivit ministrului Finanțelor, Ion Chicu, acesta a fost elaborat reieșind din prevederile Legii cu privire la datoria sectorului public, garanția de stat și recreditarea de stat. Documentul constituie o continuare a programului Managementul datorie de stat pe termen mediu pentru anii 2018-2020, fiind revizuit pentru orizontul 2019-2021, în concordanță cu prognozele datoriei de stat pe termen mediu și prognoza actualizată a indicatorilor macro-economici furnizată de Ministerul Economiei și Infrastructurii.
Detalii
06
12 2018
889

Читайте завтра в Официальном мониторе

В пятницу, 7 декабря 2018 г., выйдет № 448-460 Официального монитора Республики Молдова.

Вчасти I «Законы, Постановления Парламента Республики Молдова и Указы Президента Республики Молдова» будут опубликованы следующие документы:

• Закон о внесении изменений в закон о государственной системе социального страхования № 489/1999 (№ 211 от 18 октября 2018 г.) и Указ о его промульгации
• Закон о научно-технологических парках и инновационных инкубаторах (№ 226 от 1 ноября 2018 г.) и Указ о его промульгации
Detalii
23
11 2018
790

Sistemul unitar de salarizare: au fost propuse 17 amendamente

În cadrul ședinței Guvernului din 21 noiembrie curent au fost prezentate avizele la amendamentele deputaților la proiectul de lege privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar.

Potrivit ministrului Finanțelor, Octavian Armașu, au fost primite 17 amendamente ale deputaților, în rezultatul examinării cărora au fost susținute integral 4 amendamente, parțial – 5, iar 8 amendamente nu au fost susținute, deoarece depășeau cadrul de resurse prevăzute pentru implementarea legii.
Detalii
21
11 2018
7826

Noua lege a contabilității va fi pusă în aplicare din 1 ianuarie 2019

La 5 ianuarie 2018, în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 1-6 a fost publicată Legea contabilității și raportării financiare nr. 287 din 15 decembrie 2017 (în continuare — Legea nr.287). Aceasta stabilește cadrul normativ de bază, principiile și cerinţele generale şi mecanismul de reglementare în domeniul contabilităţii şi raportării financiare în Republica Moldova, termenul de punere în aplicare al căroar este 1 ianuarie 2019.

Prevederile Legii nr.287 se vor răsfrânge asupra următoarelor tipuri de entități:
a) persoanelor juridice care desfăşoară activitate de întreprinzător, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare;
Detalii