Catalogul tematic
Тематический каталог

Legile

în politică și drept reprezintă regulile scrise de conduită ce descriu sau reglează relații specifice între persoane și organizații, ca și măsurile punitive asupra celor ce încalcă aceste reguli de conduită.
03
11 2017
872

Auditul situaţiilor financiare. Prima lectură în parlament

Parlamentul a votat în prima lectură proiectul legii privind auditul situațiilor financiare, ce are drept obiectiv stabilirea cadrului juridic privind organizarea auditului de către entitățile de audit, reglementarea exercitării profesiei, supravegherea publică, precum și cerințele specifice ale auditului entităților de interes public.
Detalii
20
10 2017
84

Исключение процентной доли для трансфертов госбюджета в фонды ОМС

Введение нового порядка расчета трансфертов из госбюджета в Фонды обязательного медицинского страхования одобрено в первом чтении Парламентом Молдовы в ходе заседания, состоявшегося 19 октября текущего года.
Detalii
21
09 2017
279

Налоговая и Таможенная службы стали работать эффективнее

Министр финансов Октавиан Армашу проинформировал депутатов парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам о ходе подготовки главных налоговых и бюджетных документов страны на 2018 г. Оба документа уже разработаны. Проект налоговой и таможенной политики прошел необходимые консультации с гражданским и бизнес-обществом и партнерами Молдовы по развитию и сейчас проходит экспертизу в Национальном центре по борьбе с коррупцией. Планируется, что уже до конца сентября документ будет утвержден Правительством и направлен в парламент.
Detalii
30
08 2017
977

În Moldova va fi aplicat principiul universalităţii bugetului

Termenul mijloace speciale va fi substituit în toate actele normative cu sintagma venituri colectate, iar ca urmare nu se vor mai indica în calitate de sursă de finanțare distinctă de bugetul de stat sau local, ceea ce vine în contradicție cu principiul unității bugetului, potrivit căruia toate resursele și cheltuielile autorităților bugetare se reflectă și se efectuează exclusiv în bugetul de la care se finanțează.

Propunerea dată se conține în proiectul de lege ce prevede modificarea și completarea a 82 de acte legislative în vederea aducerii în concordanță cu prevederile Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale.
Detalii
30
08 2017
135

Alinierea normelor legale nu trebuie confundată cu imixtiunea în formarea bugetului independent

Abordarea fragmentată de adoptare a bugetelor autorităților bugetare independente creează mai multe deficiențe. Pentru depășirea acestora și eficientizarea administrării, se propune unificarea normelor legale ce țin de elaborarea, aprobarea și administrarea bugetelor autorităților independente și alinierea acestora la calendarul bugetar și procedurile generale.

Prevederea dată este parte a unui proiect mai amplu ce prevede modificarea și completarea Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale, care conține propuneri de modificare şi completare a 82 de acte legislative.
Detalii
31
07 2017
430

Consolidarea sistemului de parteneriat social în domeniul muncii

Comisia Națională pentru consultări şi negocieri colective, a comisiilor similare la nivel de ramură şi cel teritorial va putea solicita amânarea examinării și adoptării proiectelor de acte normative din domeniul muncii şi cel social-economic până la prezentarea avizului Comisiei naţionale.

Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei propune spre consultare un proiect de lege ce are drept scop perfecţionarea și consolidarea sistemului actual de parteneriat social.
Detalii
31
07 2017
480

Absorbţia ministerelor

În ultima ședință legislativă din sesiunea de iarnă-primăvară 2017, Parlamentul, în urma solicitării Prim-ministrului, a audiat și a aprobat modificarea listei ministerelor, potrivit căreia, numărul acestora a fost redus de la 16 la 9, iar în cadrul ședinței Guvernului din 26 iulie curent, cabinetul de miniștri a susținut Hotărârea Guvernului cu privire la restructurarea administrației publice centrale de specialitate.
Detalii
28
07 2017
343

Persoanele cu dizabilităţi din copilărie au nevoie de stagiu de cotizare pentru obţinerea pensiei

Inițiativa legislativă a unui grup de deputați, prin care se propune stabilirea pensiei persoanelor cu dizabilități din copilărie, care au atins vârsta de 18 ani, indiferent de stagiul de cotizare, nu a fost susținută de Executiv.

Ministrul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale Stela Grigoraș a spus că amendamentul deputaților prezintă o derogare de la principiile de organizare și funcționare a sistemului public de asigurări sociale, și anume, principiul egalității.
Detalii