04
03 2015
1385

Proiect de Hotărîre Guvern „Cu privire la organizarea şi funcţionarea pieţelor"

Prezentul proiect de Hotărîre de Guvern este elaborat în vedera executării prevederilor art. 12 al Legii nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior cu modificările şi completările ulterioare. În acest context, reliefăm că, prin Legea nr. 321 din 23 decembrie 2013, în vigoare din 07 august 2014, au fost operate amendamente la Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerţul interior, iar Guvernul, este împuternicit să aducă actele sale în vigoare în concordanţă cu prezentele reglementări. Mai mult ca atît, temeiul pentru elaborarea proiectului precitat, rezidă în Planul de acţiuni pentru anii 2014-2016 privind implementarea Strategiei de dezvoltate a comerţului interior în Republica Moldova pentru anii 2014-2020 aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 948 din 25 noiembrie 2013. Scopul elaborării proiectului este crearea cadrului juridic naţional, bazat pe concepte juridice clar definite, care să reglementeze drepturile şi obligaţiunile comercianţilor/vînzătorilor şi administratorilor pieţei, precum şi anumite aspecte ale raporturile tripartite ce apar între aceştia doi şi autoritatea administraţiei publice locale responsabilă de dezvoltarea social-economică a fiecărei localităţi.

Data limită pentru comentarii: 15.03.2015

Fişiere Proiect Nota de fundamentare Persoane responsabile Svetlana Țurcanu tel. 250 - 611 email svetlana.turcanu@mec.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.