30
04 2014
1710

Proiect de Lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative (cu privire la garanțiile reale mobiliare, versiunea finala)

NOTĂ INFORMATIVĂ

La proiectul Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative (cu privire la garanțiile reale mobiliare) Prezenta Notă informativă conţine fundamentarea proiectului Legii privind modificarea şi completarea unor acte legislative care reglementează gajul și alte garanții reale mobiliare şi este elaborată în conformitate cu prevederile art. 20 al Legii nr. 780-XV din 27.12.2001 privind actele legislative (Legea 780/2001).

Data limită pentru comentarii: 13.05.2014

Fişiere Proiect Legea Nota informativă Tabelul divergențelor Persoane responsabile Eugeniu Chistol Tel: 250 651 E-mail: eugeniu.chistol@mec.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.