02
06 2016
1452

Proiectui Hotărîrii de Guvern Privind Cerinţele minime de securitate și sănătate în muncă pentru protecţia lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează

Potrivit art. 6 din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186-XVI din 10 iulie 2008 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 143-144, art. 587), Guvernul aprobă cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătorilor în anumite activităţi complexe. Aceste prevederi au servit drept bază pentru elaborarea proiectului Hotărârii Guvernului „Privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru protecţia lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează". În contextul tendinţei de armonizare a legislaţiei naţionale cu cea europeană, proiectul Hotărârii propus pentru examinare are drept scop transpunerea parțială a Directivei Parlamentului European şi Consiliului 92/85/CEE din 19 octombrie 1992 privind introducerea de măsuri pentru promovarea îmbunătățirii securității și a sănătății la locul de muncă în cazul lucrătoarelor gravide, care au născut de curând sau care alăptează [a zecea directivă specială în sensul articolului 16 alineatul (1) din Directiva 89/391/CEE], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene, seria L, nr. 348/1 din 28.11.1992.

Data limită pentru comentarii: 21.06.2016

Fişiere proiect nota Persoane responsabile Ion Tudos 022 26 93 89 ion.tudos@mmpsf.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.