08
08 2016
1478

Proiectul de lege cu privire la modificarea și completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017

Ministerul Finanţelor remite spre examinare şi avizare setul de materiale ce vizează modificarea şi completarea unor acte legislative în partea ce ţine de realizarea politicii fiscale şi vamale pentru anul 2017 şi perfecţionarea legislaţiei fiscale şi vamale.

Prezentul proiect de lege conţine, în fond, propuneri de modificare şi completare a unor acte legislative, care rezultă din măsurile politicilor fiscale, vamale şi bugetare pe anul 2017, bazate pe prevederile Programului de activitate a Guvernului, Strategiei Naţionale „Moldova 2020”, Acordului de Asociere dintre Uniunea Europeană şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Moldova, pe de altă parte, altor programe şi strategii naţionale, acestea urmărind scopul alinierii politicii şi legislaţiei naţionale privind domeniile fiscal şi vamal la ACQUIS-ul comunitar, Acordul General pentru Tarife şi Comerţ (GATT), Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPs), etc., precum și consolidarea veniturilor bugetare şi simplificării administrării fiscale şi vamale, relaxării agenţilor economici în aspect de desfăşurare a activităţii economice, diminuării proporţiilor de evaziune fiscală şi vamală, consolidării şi eficientizării utilizării resurselor financiare publice.

Data limită pentru comentarii: 01.09.2016Fişiere
proiect HG
Proiectul de lege

Fişiere suplimentare
Nota informativa
Sinteza rezultatelor
Sinteza tabelara

Persoane responsabile
anastasia.eremeeva@mf.gov.md.

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.