09
12 2014
1307

Proiectul de hotărîre a Guvernului „Cu privire la aprobarea modificărilor și completărilor ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010”

Proiectul dat aprobă modificările și completările ce se operează în anexele nr.1 şi nr.2 la Hotărîrea Guvernului nr.246 din 8 aprilie 2010 “Cu privire la modul de aplicare a cotei zero a TVA la livrările de mărfuri , servicii efectuate pe teritoriul ţării şi de acordare a facilităţilor fiscale şi vamale pentru proiectele de asistenţă tehnică şi investiţională în derulare, care cad sub incidenţa tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte”.

Data limită pentru comentarii: 22.12.2014Fişiere
Decembrie 2014

Fişiere suplimentare
Cancelaria

Persoane responsabile
Daniela Solomca
e-mail: daniela.solomca@gov.md
tel.: 022 250-465

via www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.