31
05 2016
599

Proiectul de hotărîre a Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative

Proiectul de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative are ca scop înlăturarea deficiențelor ce țin de lichidarea întreprinderilor, care, conform Strategiei naționale de dezvoltare: 8 soluții pentru creşterea economică şi reducerea sărăciei aprobată prin Legea nr.166 din 11.07.2012, sînt considerate un impediment în dezvoltarea afacerilor în Republica Moldova.

Proiectul de lege constituie o măsură de executare a pct.2.1. din Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivității Republicii Moldova aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr.4 din 14 ianuarie 2014, care prevede „optimizarea procedurilor şi a perioadei de timp necesare unui agent economic pentru lansarea, desfăşurarea şi lichidarea afacerii prin aplicarea unor inovaţionale în reglementarea afacerilor” a obiectivului 2 Îmbunătățirea şi simplificarea sistemelor fiscale naționale stabilit la Componenta VIII. „Impozitarea şi administrarea fiscală”

Fişiere
Nota Info
Proect
Proiectul Legii
Scrisoare

Persoane responsabile
Ex. V. Chiper
tel. 022-250-616
valentina.chiper@mec.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.