02
03 2015
1439

Proiectul de hotărîre de Guvern cu privire la aprobarea proiectului de lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 451- XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător

Elaborarea proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se pliază obligaţiei instituite Guvernului prin art.154 al Codul transporturilor rutiere nr. 150 din 17 iulie 2014. Pe de altă parte, Foaia de Parcurs privind acţiunile Guvernului în vederea eliminării constrîngerilor critice în calea mediului de afaceri 2013 - 2014, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 765 din 25 septembrie 2013, prevede la pct. 4.1 acţiunea de actualizare a listei licenţelor şi autorizaţiilor existente, revizuirea acestora şi eliminarea dublărilor pentru a asigura respectarea principiilor de bună reglementare. Excluderea din lista genurilor reglementate prin licenţiere a 3 genuri: - activitatea burselor de mărfuri; - confecţionarea şi distrugerea ştampilelor; - activitatea de depozitare a cerealelor cu eliberarea certificatelor de depozit pentru cereale; se înscrie exact în intenţia expusă de actualizare a listei actelor permisive - licenţele pentru activităţile expuse. Modificările şi completările Legii nr. 451/2001 în formula expusă, vine de asemenea să creeze ajustările legale cadru necesare, odată cu începerea producerii efectelor juridice ale Codului transporturilor rutiere cu elementele novatoare ce le comportă (termenul licenţei - 8 ani, noţiunea de copie conformă a licenţei).

Data limită pentru comentarii: 26.03.2015

Fişiere Proiect Nota la proiec Proiect mod Persoane responsabile Alexandru Leonte Tel. 250-625 email: alexandru.leonte@mec.gov.md

via | www.particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.