12
03 2014
2465

Proiectul formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova”

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul formularului tipizat de document primar „Act de confirmare a creanţelor şi datoriilor în valută străină aferente operaţiunilor economice între rezidenţii Republicii Moldova” şi Instrucţiunea de completare a acestuia. „Actul de confirmare a creanţelor și datoriilor în valută străină aferente operațiunilor economice între rezidenții Republicii Moldova” reprezină un formular tipizat de document primar care se întocmeşte de către entitate la data raportării şi are ca scop contabilizarea diferențelor de curs valutar aferente soldurilor creanţelor, datoriilor, inclusiv, avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină ale rezidenților Republicii Moldova. Scopul elaborării formularului tipizat de document primar este asigurarea unei prezentări relevante în situaţiile financiare a diferențelor de curs valutar aferente creanţelor, datoriilor, inclusiv, avansurilor primite/acordate înregistrate în valută străină, ca urmare a operaţiunilor efectuate între rezidenţii Republicii Moldova.

Data limită pentru comentarii: 20.03.2014

Fişiere Formular tipizat Fişiere suplimentare Fișiere suplimentare Nota informativă Persoane responsabile Guţu Violeta – consultant al Direcţiei reglementarea contabilităţii şi auditului în sectorul corporativ, tel. 022-26-27-85 e-mail: violeta.gutu@mf.gov.md

via particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.