Știri

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova nr. 259-XV din 15.07.2004 a fost elaborat în scopul realizării obiectivului stipulat în Programul de activitate al Guvernului pe anii 2016-2018 - „reformarea guvernării sistemului naţional de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi inovare în vederea adoptării unui model mai deschis, incluziv şi transparent”. Îndeplinirea sarcinii respective, prin modificarea şi completarea Codului cu privire la ştiinţă şi inovare, este prevăzută de Planul de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova-Uniunea Europeană în perioada 2014-2016, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 808 din 07.10.2014, Foaia de parcurs pentru ameliorarea competitivităţii, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 4 din 14.01.2014, Strategia inovaţională a Republicii Moldova pentru perioada 2013-2020 „Inovaţii pentru competitivitate”, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 952 din 27.11.2013 (în continuare Strategia inovaţională) şi Strategia de cercetare-dezvoltare a Republicii Moldova pînă în 2020, aprobată prin Hotărîrea Guvernului nr. 920 din 07.11.2014 (în continuare Strategia CD). În prezent, în Republica Moldova activităţile în domeniile cercetare-dezvoltare, inovare şi transfer tehnologic influenţează nesemnificativ evoluţia economiei reale. Conexiunea dintre cercetare, educație şi mediul de afaceri este foarte slabă. În consecinţă, economia autohtonă reprezintă, în mare parte, un model de dezvoltare care nu este bazat pe competențe și inovații.

Data limită pentru comentarii: 25.06.2016

Fişiere proiect lege Nota final Legea Persoane responsabile Stirbu Grigore grigore.stirbu@mec.gov.md tel: 0 (22) 250 621

via | www.particip.gov.md

 

Instituții:

Ministerul Economiei

2002 vizualizări

Data publicării:

27 Aprilie /2016 14:50

Catalogul tematic

Noutăți

Etichete:

proiect HG | aprobare | Modificare | stiinta | inovatii

0 comentarii

icon icon icon
icon
icon icon icon icon icon
icon
icon