05
03 2015
1130

Proiectul HG cu privire la aprobarea proiectului de Lege pentru modificarea și completarea articolului 22. din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi nr.845-XII din 03 ianuarie 1992

Proiectul legii pentru modificarea şi completarea Legii cu privire la antreprenoriat şi întreprinderi nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 este elaborat întru executarea p. 36 al Hotărârii Guvernului nr. 614 din 20 august 2013 cu privire la aprobarea Concepţiei dezvoltării clusteriale a sectorului industrial al Republicii Moldova. Una dintre problemele de bază ce frânează dezvoltarea industriei, este dependenţa majoră a activităţii întreprinderilor de influenţa factorilor externi existenţi pe piaţa internă şi externă, în condiţiile capacităţii limitate ale potenţialului uman, tehnic şi tehnologic, financiar şi de export al întreprinderilor industriale, unui agent economic în parte, îndeosebi ce ţine de întreprinderile din sectorul ÎMM, îi este dificil să apere interesele proprii cât la etapa de iniţiere a activităţii, atât şi la etapele ulterioare de dezvoltare a afacerilor. Concepţia sus-menţionată, fiind primul document al politicii statului de susţinere a dezvoltării clusteriale a ramurilor industriale, determină un nou mecanism de asociere a agenţilor economici, în forma de „cluster", scopul căruia este soluţionarea problemelor economice importante şi promovarea activă a intereselor cu forţe solidare unite a unei părţi majore ale întreprinderilor, ce permite de a obţine scopul comun al grupului de companii cu asigurarea avantajului pentru fiecare membru al clusterului. în acest context, politica dată are scopul de soluţionare a problemei descreşterii activităţii industriale ca urmare a competitivităţii reduse a părţii majore a întreprinderilor de producere.

Data limită pentru comentarii: 18.03.2015

Fişiere Proiect de Lege Persoane responsabile Ion Răuleț Tel. 250-673 email: ion.raulet@mec.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.