26
03 2015
1176

Proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe

Ministerul Finanţelor prezintă pentru consultare publică proiectul HG cu privire la aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe Proiectul HG privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare a subdiviziunii economie şi finanţe este elaborat întru realizarea prevederilor art.19, lit.i) din Legea finanţelor publice şi responsabilităţii bugetar-fiscale nr.181 din 25 iulie 2014 (MO al R. Moldova, 2014, nr. 223-230, art. 519), cît şi prevederilor art.29, lit.b) din Legea nr. 229 din 23 septembrie 2010 privind controlul financiar public intern pentru anii 2014 - 2017 aprobat prin HG nr. 1041 din 20 decembrie 2013. Prevederile prezentului Regulament se aplică subdiviziunilor economie şi finanţe din cadrul ministerelor, Cancelariei de Stat, altor autorităţi administrative centrale subordonate Guvernului şi structurilor organizaţionale din sfera lor de competenţă (autorităţile administrative din subordine, serviciile publice desconcentrate şi cele aflate în subordine, precum şi instituţiile publice în care ministerul, Cancelaria de Stat sau altă autoritate administrativă centrală are calitatea de fondator). Scopul Regulamentului constă în sporirea rolului subdiviziunilor economie și finanțe în sistemul de management al finanțelor publice prin oferirea unui model de organizare și funcționare armonizată a acestora. Astfel, entitățile publice vor actualiza regulamentele interne existente în vederea introducerii în acestea a prevederilor prezentului regulament.

Data limită pentru comentarii: 10.04.2015

Fişiere Regulament Fişiere suplimentare Nota informativa Persoane responsabile Petru Babuci tel. 022 26 28 12 e-mail: petru.babuci@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.