04
12 2015
1095

Proiectul HG „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului”

Ministerul Finanţelor a remis Guvernului spre examinare şi avizare proiectul Hotărîrii Guvernului „Cu privire la aprobarea Regulamentului privind gestionarea fondurilor de urgență ale Guvernului”. Prezentul proiect de hotărîre de Guvern a fost elaborat întru asigurarea implementării Legii finanțelor publice și responsabilității bugetar-fiscale nr.181 din 24 iulie 2014, anume art.36 alin.(2) care prevede că fondul de rezervă şi fondul de intervenţie ale Guvernului, denumite în ansamblu fonduri de urgență, se administrează în baza regulamentelor aprobate de Guvern. Luînd în considerare că majoritatea prevederilor ce țin de fondurile de urgență sunt aplicabile atît pentru fondul de rezervă cît și pentru fondul de intervenție, s-a considerat oportun de a fi elaborat un singur regulament. Proiectul Regulamentului propus prevede dispoziții generale, criterii de alocare și destinații de utilizare, modul de alocare a mijloacelor, specificul elaborării unui proiect de hotărîre de Guvern privind alocarea mijloacelor din fondurile de urgență, procedura de executare, evidență, raportare și control asupra utilizării mijloacelor fondului de rezervă și fondului de intervenție ale Guvernului. Fişiere Proiec HG Fişiere suplimentare nota informativa Regulamentul Persoane responsabile Eugeniu Verlan, tel.022 26 26 35; e-mail: eugeniu.verlan@mf.gov.md

via | particip.gov.md

0 comentarii

Doar utilizatorii înregistraţi şi autorizați au dreptul de a posta comentarii.